Tal i bråkform del II

advertisement
Tal i bråkform del II
år 8
Uppgifter
1. Beräkna och svara i enklaste form.
a) 1 2
+
3 3
b) 4 3
+
9 9
d) 6 2
−
8 8
e)
g) 4 5
+
6 6
c) 2 4
+
5 5
9
2
−
13 13
f)
15 12
−
20 20
h) 6 3
−
7 7
i)
20
12
−
100 100
2. Beräkna bråken.
a)
1 1
+
2 4
b) 1 1
−
3 6
c)
1
1
+
10 5
d)
1 1
−
2 8
e) 1 2
+
2 8
f)
1 3
−
2 8
g)
4
6
−
5 10
h) 1 2
+
2 6
3. Beräkna och svara i enklaste form.
a)
d)
1
2
·
4
3
2
·
5
5
2
b)
2
3
·
5
4
c)
3
5
10 · 6
e)
2
4
·
3
5
f)
2
3
·
5
4
Download