Internet
- en trygg plats för alla?
Vem kan man lita på?
Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning
Länsstyrelsen, Västra Götaland
28 januari 2015
Karin Torgny
journalist
kulturvetare
+
vårdarinna
vård och omsorg
om psykiskt
utvecklingsstörda
Vad skall vi
prata om idag?
v  Vilka är det vi pratar om?
v  Vad vet vi om internetanvändningen bland
unga med funktionsnedsättning?
v  Internets möjligheter och risker
v  Hur kan vi tänka?
Krävs kompetens
v  för att hitta, analysera och kritiskt värdera
information
v  för att uttrycka sig och själv skapa innehåll i
olika medier
v  för att förstå mediers roll i samhället
Särskilt utsatta grupper
v  Intellektuell funktionsnedsättning
v  Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD,
Asperger, Autismspektrum, Tourette)
v  Psykisk funktionsnedsättning
Uppkopplade
v  Ingen skillnad bland 16-29-
åringar, med och utan
funktionsnedsättning, vad
gäller tillgång till dator eller
internetanvändning.
Källa: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken.
Handisam.
Möjligheter och Risker
Internet ger möjlighet ...
v  … att visa andra sidor än funktionsnedsättningen
v  … att testa andra identiteter
v  … att utforska tryggt och utan övervakning
v  … att få information om sådant man undrar över
v  … att hinna formulera sig i text
v  … att ta och ha kontakt med andra
v  … att hitta en vän/partner
Kontakt med andra
Hitta en vän
v  De flesta unga med intellektuell
funktionsnedsättning använder
nätet främst för kärlek och av sociala skäl
v  Nätet är en väg till en relation IRL
v  En tendens att killar
är mer intresserade av att använda nätet
i sexuellt syfte
v  Tjejer är mer inriktade på relationer än killar
(Kärlek.nu)
Visa fler sidor
v  Många har förmåga att hantera normer som ingår
i nätkulturen (ex ljuga, skapa nya roller, ta
kontakt med okända)
v  De flesta presenterar sig utan att nämna den
intellektuella funktionsnedsättningen
v  Hittar inte på i samma utsträckning som andra,
är måna om att ge ett ärligt och sant intryck.
v  Skapar ett eget ”sanningsscript” där
utelämnandet av funktionsnedsättningen inte
upplevs som en lögn.
(Kärlek.nu)
Delaktighet i debatten
Internet – en rättighet
Personer med funktionsnedsättning…
v 
har rätt att använda ny teknik, t ex internet
(Art 9)
v  så att de kan få och söka efter information på
det sätt de själva vill (Art 21)
v  och att barn med funktionsnedsättning har
rätt att tala om hur de vill ha det och få stöd
i att göra det (Art 7)
Källa: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Vänner på nätet
Asperger och umgänge på nätet
v  Positivt: Tid för eftertanke, slipper tolka
ansiktsuttryck och undertoner, möjlighet att
hitta någon som liknar en själv, funktionsnedsättningen märks inte alltid
v  Negativt: 35 % av de unga svarar att de
råkat ut för problem, mobbning, kränkningar,
kapningar, och ger också exempel på sexuella
brott
Funka nu, 2013
Särskilda svårigheter
v 
Osynlighet, beroende, sårbarhet
v 
Svårt sätta gränser, impulskontroll, bekräftelsebehov…
v 
… men mycket av detta är gemensamt för alla unga!
Nätmobbning och grooming
GP 2014 10 29
Linköpings Tidning 2013 06 13
Utsatthet på nätet
Källa: Fokus 12, Ungdomsstyrelsen, 2012
Att bli sedd
Det är ett brott
v  Tingsrätten dömer mannen för sexuellt utnyttjande
av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och
barnpornografibrott.
v  1 år och sex månader + skadestånd
v  Hovrätten dömer för våldtäkt mot barn, utnyttjande
av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.
Höjer skadeståndet.
v  3 års fängelse + höjt skadestånd
Rättsväsendets
bemötande
v  Studie vid juridiska institutionen, Shlms universitet
Katrin Lainpelto
v  Förundersökningar misshandel och sexualbrott kvinna/
barn
v  Tre polisdistrikt i Stockholm, 2006.
v  Ca 12% av anmälningarna rörde barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (jfr 5-8% i
barnbefolkningen)
v  Ingen anmälan ledde till åtal (trots att den misstänkte
erkände i en tredjedel av fallen)
Vuxna saknar kunskap
Den oroliga omgivningen
v  Personalens/anhörigas syn på risk dominerar
v  Förlegade förhållningsregler
v  Lydiga ungdomar
v  Brist på samtal
v  Ny studie visar mer positiva föräldrar
(Kärlek.nu)
4 ”enkla” råd
v  Var kritisk – fundera på vad du
läser, ser och hör på nätet
v  Ljug inte – använd ditt riktiga namn
när du postar eller kommenterar
v  Såra ingen – tänk efter innan du
skriver eller delar innehåll som
handlar om andra än dig själv
v  Säg till – anmäl det som inte känns
okej till hemsidan du ser det på
Friends, 2014
Hur kan vi tänka?
Öka kunskapen hos vårdnadshavare,
yrkesverksamma - och ungdomarna själva
Fråga: Hur var det på nätet idag?
v  Jag <3 internet + MIK (Medierådet)
v  VIP – om känslor och relationer (Dubbelt
Utsatt)
v  UMO.se
v  Tillgängliga stödsajter
Det händer saker
v  Forskningsprojekt om att stärka unga med
intellektuell funktionsnedsättning på nätet
v  Statens Medieråd – rapport och MIK-
material
v  Nätkoll - metodmaterial för trygghet på
nätet för unga med npf-diagnoser (Attention)
Så vem kan man lita på?
v  Lita på sig själv
v  Lita på varandra
v  … men det krävs kunskap som kontinuerligt
uppdateras och fylls på
Håll balansen!
Tack och hej!
[email protected]