Ordet atom har sitt ursprung i det grekiska ordet atomos, som

advertisement
Ordet atom har sitt ursprung i det grekiska ordet
atomos, som betyder odelbar.
Demokritos (grekisk filosof, 400 fkr) var bland dom
första som hade starka funderingar om att alla
ämnen var uppbyggda av små partiklar som var
odelbara.
Ernest Rutherford visade genom experiment att
atomen bestod mest av tomrum. Hur? Se bild
nedan.
Atomen består av protoner, neutroner och
elektroner. Se bild. OBS! tänk på att det är en
modell!
Protonen = p+
Neutronen = n
Elektronen = e-
Atomnummer anger hur många protoner det är i
atomen. Det är lika många elektroner som
protoner i en atom. Masstal får man genom att
addera antalet protoner med antalet neutroner i
kärnan
Atomer som har samma antal protoner men olika
antal neutroner kallas isotoper. Se exempel väte.
Läs s.170-173 och gör frågorna på s.173
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards