Växt- och jordanalyser i stråsäd - MWG

advertisement
Växt- och jordanalyser i stråsäd
Dina kunskaper kring den växande grödan är minst lika viktig i dagens moderna jordbruk som förr i tiden.
Som komplement till dina egna erfarenheter erbjuder vi växtanalyser och kombinerade växt-, jordanalyser.
Genom en analys av grödan hittar du eventuella brister och obalanser i växten och får möjlighet att åtgärda
dem innan det är för sent. Det är till och med så att växtanalysen kan hitta brister i växten innan de går att se
med ögat. En växtanalys i årets gröda ger också underlag för åtgärder kommande år. Görs en kombinerad
växt- och jordanalys kan dessutom en prognos över ytterligare kvävebehov tas fram.
Varför växtanalys?
Hitta orsaken till dålig tillväxt
Upptäck brister och obalanser i tid
Bestäm ytterligare kvävebehov
Bra skörd med rätt kvalitet
Växtanalyser
Växt- och Jordanalyser
Växt 1
Växtjord 1
Kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium
(Mg), mangan (Mn), koppar (Cu),
zink (Zn), bor (B), järn (Fe), natrium (Na), svavel (S),
aluminium (Al)
Växtanalys; kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca),
magnesium (Mg), mangan (Mn), koppar (Cu), zink (Zn), bor
(B), järn (Fe), natrium (Na), svavel (S), aluminium (Al)
Jordanalys; mineralkväve; nitratkväve (NO3-N),
ammoniumkväve (NH4-N)
Växt 2
Växtjord 2
Kväve (N), svavel (S)
Växtanalys; kväve (N)
Jordanalys; mineralkväve; nitratkväve (NO3-N),
ammoniumkväve (NH4-N)
Växt 3
Diagnostiskt paket
Kväve (N)
Dubbelt prov (”bra” och ”dåligt”)
Växtanalys 2 st; kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium
(Ca), magnesium (Mg), mangan (Mn), koppar (Cu), zink
(Zn), bor (B), järn (Fe), natrium (Na), svavel (S), aluminium
(Al)
Jordanalys 2 st; pH, lättlösligt fosfor (P), kalium (K),
magnesium (Mg), kalcium (Ca), mineralkväve; nitratkväve
(NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N)
Kontakta oss för mer information!
Laboratoriet Nils Anngren
Säljare
Sven-Åke Nilsson
Tel. 044-28 11 59
Tel. 0510-888 45
[email protected]
[email protected]
Välkommen med dina prov till:
Eurofins Food & Agro Sweden AB, Estrids väg 1, Box 9024, 291 09 Kristianstad
www.eurofins.se
Download