Information om din PICC-line - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
Information om din
PICC-line
Öron-, näs- och halskliniken A16b
Karolinska Universitetssjukhuset
Registrering av din PICC-line
Denna folder ska du ha med dig när din PICC-line ska användas.
Ifylls vid inläggningstillfället
Namn:…………………………………………………………………..
Personnummer:…………………………………………………………
Datum för insättande:…………………………………………………..
Typ av kateter:………………………………………………………….
Kateterlängd:………………………………………………………….
Lila yttre del mäter:……………………………………………………
Antal lumen:
En lumen
Två lumen
4F
5F
Kateterns storlek:
Flera lumen
6F
OBS! På Groshong katetern mäts allt synligt blått. På Power PICC katetern
börjar måttmarkeringen på 0cm.
VIKTIGT att spola katetern rikligt med minst 40ml NaCl efter varje
infusion/blodprovstagning.
Detta ifylls när PICC-linen tas bort
Datum:………………………………………………………………….
Katetern borttagen av:………………………………………………….
Orsak till att den ska tas bort (ringa in ditt val):
Avslutad behandling
Trombos
Lokal infektion
Stop i katetern
Övrigt (specificera):………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Skicka/Rapportera dessa uppgifter till ansvarig klinik enl. nedan (detta bidrar
till att vi kan utveckla vården).
PICC-linesjuksköterskor A16B
ÖNH-avd A16b
Karolinska Sjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Vad ska jag tänka på när jag vistas i hemmet med PICC-line?
 Vid inläggningen fästs ett tryckförband över insticket pga att det ofta
sipprar blod runt insticket de första dagarna. PICC-linen kan därför
behöva läggas om något dygn efter inläggningen.
 Ta för vana att varje morgon kontrollera att förbandet är intakt och titta
runt instickstället för att tidigt upptäcka en eventuell infektion. Tecken på
infektion kan vara: rodnad, ömhet, var eller värmeökning runt
instickstället. Om du misstänker en infektion eller har andra funderingar
ska du kontakta din sjuksköterska.
 En gång i veckan ska PICC-linen läggas om och spolas igenom. Det är
viktigt att detta görs för att undvika infektion och stopp i katetern.
Omläggningen utförs av din distriktsjuksköterska via din vårdcentral eller
sjuksköterska via ASIH om du är ansluten till ASIH. Är du inneliggande
på sjukhus så gör sjuksköterskorna på din avdelning det.
 När du ska duscha rekommenderar vi att du klär in din PICC-line med
plastfolie för att skydda omläggningen. Under tiden du har en PICC-line
ska du undvika att bada och basta på grund av infektionsrisk.
 Du kan använda din arm som vanligt men undvik upprepade och häftiga
rörelser.
Till vårdgivare
Omläggning av PICC-line:
Omläggning sker 1gång/vecka och består av bandagebyte samt genomspolning
av katetern med NaCl. Omläggningen utförs med strikt aseptisk teknik och
utförs av en sjuksköterska.
Mät all synlig del innan avlägsnande av förband för att ha ett utgångsvärde om
kateter åker ut under omläggningen. Blå kateter mäts hela synliga delen och lila
kateter mäts från 0-punkten till instickställe. Ta hjälp av markeringar på
katetern. Avlägsna förbandet utifrån och in mot instickstället för att minska
risken att rubba kateterläget. Rengör med klorhexidin 5mg/ml, använd sterilt
omläggningset. Börja med att avlägnsa suturtejpen och tvätta instickstället. När
detta har torkat, fixeras katetern med ny suturtejp och därefter kan statlock
avlägsnas och huden under tvättas. Låt alltid huden lufttorka innan nytt
omläggningsmaterial placeras på huden. Byt alltid till en ny positiv backventil
vid omläggning.
Efter omläggningen ska synlig yttre del mätas och dokumenteras på
omläggningsmaterialet tillsammans med datum och signatur. Vid förändring av
kateterläget, kolla röntgensvar och diskutera med läkare om PICC-linen
fortfarande ligger i ett centralt läge och är säker att användas. Kateter som har
åkt ut får aldrig föras in igen.
Avlägsnande av PICC-line:
Utförs med aseptisk teknik. Låt patienten ligga med armen i 90 graders vinkel.
Avlägsna förbandet och tvätta rent med klorhexidin 5mg/ml. Fatta katetern nära
instickstället och dra ut katetern lugnt och försiktigt. Det ska gå lätt att avlägsna
den. Om eventuellt motstånd känns har sannolikt kärlet i överarmen fått spasm.
Katetern får ej dras så länge ett motstånd känns då det kan skada kärlet eller att
katetern går av. Testa ändra läge på armen och lägg värme på i ca 15min. Om
detta ej går, lägg om med transparant förband och avvakta till dagen efter.
Lägg om insticket med en steril kompress och transparant förband som
avlägsnas efter ett dygn även om risken för luftemboli anses vara låg vid
avlägsnande av PICC-line .
För mer information se: Vårdhandbokens riktlinjer.
Tveka inte att höra av dig om du funderar över något. Vi kan alltid bistå
med stöd och råd gällande PICC-line.
Kontaktinformation
(Måndag – fredag, kl 08.00 – 15.00)
Avdelning A16b
Öron-, näs och halskliniken
Karolinska Solna Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 742 31
PICC-linesjuksköterska A16b : 070-085 67 48
Noteringar:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....
Karolinska Universitetssjukhuset
Tfn Solna 08- 517 70 000, Huddinge 08-585 80 000
www.karolinska.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards