Samarbete kring äpplen, hot eller möjlighet?

advertisement
Svensk fruktproduktion, en blomstrande
framtid!
Svensk fruktodling
• Totalt ca 250 odlare
• 24 000 ton frukt
• Totalt konsumtion ca
100 000 ton
• Ca 1600 ha odling
• 90 % i Skåne
Svensk fruktodling
Mälardalen
Husqvarna
Urshult
Blekinge
Skåne
Svensk fruktodling
Husqvarna
Urshult
Mälardalen
Blekinge
Skåne
Odling 1900 – 1940
9m x 9m
Odling 1940 - 1990
6m x 2,5m
Odling 19903,25m x 0,8m
Areal/Antal träd per ha
Produktionsvärde frukt
Mervärden…
Svensk Sigill märkta produkter
• Oberoende certifierad råvara
• Garanterat svenskt ursprung
• Hög matsäkerhet
• Bra klimatval
• ”Frukt framtagen på ett säkert sätt
för både miljö, producent och
konsument”
IP för odlaren = Svenskt sigill för kund!
• En tydlig dokumentation över vad
man gör!
• Behovsanpassad skötsel av odling
(växtskydd & näring)
• Tydliga hygienregler och
arbetsmiljöregler
• Som kund vet man alltid vilken
produkt man får och man vet att den
är framtagen på ett ”säkert” sätt!
• Oberoende certifiering vartannat år
Unika sorter
• Sorter lämpade för vårt klimat
• Ökad motståndskraft, starkare
sorter
• Mångfald, ca 1200 sorter i Sverige
• Frida (Aroma x Amerikansk
skorvresistent sort)
Unika sorter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Discovery
Aroma
Rubinola
Santana
Ingrid Marie
Cox Orange
Elise
Frida
Gloster
Rubinstar
Unikt klimat
• Skånsk vår är långsam och håller
blomningen tillbaka
• Skånsk höst innebär kalla nätter,
varma dagar
• Utvecklar fin balans mellan syra
och sötma
• Långsam mognad
• Svenska äpple blir extra nyttiga,
höga halter av antioxidanter
eftersom de mognar långsamt
Äpplets terroir – ett möjligt mervärde?
•
•
•
•
”Den skånska äppelmustens terroir”
Discovery, Aroma, Ingrid Marie
40 kg äpple från 10 odlare
Kemiska analyser
• pH, titrerbar syra, brix, samt totalhalten
fenoler
• Bor, Mg, Zi, Mn
• Jordartsbestämning (mullhalt, lerhalt,
sand)
• Sensoriska analyser
• Utseende, Lukt, smak, munkänsla,
eftersmak,
Äpplets terroir – ett möjligt mervärde?
Odlingsplatsens betydelse
Sensoriska tester visade:
• Kvoten syra/socker visade stor
skillnad
• Totalhalten fenoler varierade
• Jordmånen påverkar musten, tex
bor, kalium och magnesium
• Testpanelen kände skillnad på
must från samma äppelsort men
från olika platser
• Panelen gillade sötare must
generellt
• Panelen gillade äpplen med högre
innehåll av fenoler
Äpplets terroir – ett möjligt mervärde?
• Man kan alltså känna skillnad på
Aroma från olika platser med
olika jordmån
• Varje odling är således unik!
• Man kan inte säga att vi har en
utpräglad regional terroir, men
däremot en stor lokal skillnad
mellan äpple från odlade på olika
platser.
Samlat utbud:
Äppelriket Österlen Ekonomisk Förening
• Ekonomisk förening med 97 medlemmar
• Centralpackeri i Kivik
• 7 satelitpackerier
• Producerar 11 000-14 000 ton äpple
• Omsättning på frukt ca 110 milj. kr
• 65% av svensk fruktproduktion
• Lagerhotell åt Kiviks Musteri
Karlskrona
Försäljning
• Konsumtionsfrukt till:
•
•
•
•
ICA
Everfresh
Axfood
Mindre grossister
• Industrifrukt till:
• Orkla
• Kiviks Musteri
Långtidslager – här lagras sommarens
äpple!
• ULO lager – Ultra Low Oxygen
• Förändrar atmosfären i rummen
• Låg temperatur
• Låg syrenivå
• Rensar luften från koldioxid och
etylen
Förutsättningar för tillväxt!
• Tydligare fokus på FoU, mer
medel krävs för små kulturer
• Harmoniserad syn på
växtvårdsmedel
• Enklare regelverk för att
godkänna produkter
• Offensivare rådgivning!
• Lyckade generationsskifte
• Presumtiv marknad!
Äpplen
Volymandelar svenska/utländska äpplen
Jan-Dec 2011
Jan-Dec 2012
64,3
60,0
Jan-Dec 2013
Jan-Dec 2014
61,3
57,8
27,4
23,5
21,0
24,0
16,5
Svenska äpplen
Utländska äpplen
14,7
14,7
Ej angivet äpplen
14,7
Äpplen
Volymandelar Eko/Ej Eko Äpplen
Jan-Dec 2011
Jan-Dec 2012
Jan-Dec 2013
97,5
2,5
3,0
4,3
97,0
Jan-Dec 2014
95,7
8,4
Eko/Krav äpplen
Ej Eko/Krav äpplen
Volymandel av Ekologiskt och ursprung
Svenska äpple
Utländska äpple
Jan-Dec 2011
7,2
81,6
Jan-Dec 2012
12,3
70,7
Jan-Dec 2013
10,8
71,8
Jan-Dec 2014
15,0
69,1
91,6
Totala äppelmarknaden
• Motsvarar ett värde på ca 1 362 000 000 (ca 100 000 ton)
• 2014 var 27,4% av dessa 100 000 ton svenska äpple
• 2014 minskade totala omsättningen på äpple med 4,3%
• Man handlar i snitt 0,94 kg/inköp vid 20,4 ggr/år
• Andelen ekologiskt ökade markant 2014 och motsvarar 8,4% av totala
volymen
Källa: GfK, Growth from Knowledge, helår 2014
• Vi hoppas och tror att vi är på rätt
spår…
• Äppelriket växer med ca 5000 ton
till 2020
• Det kommer att finnas frukt fram
tom juni/juli
• Nyplantering av päron och
plommon
• Kvalitet, kvalitet, kvalitet!!!
Download