Vårens Regionala Stramadag 2016

advertisement
Program
Vä l ko m n a t i l l Vå re n s Re g i o n a l a S t ra m a d a g !
To r s d a g 1 9 m a j k l 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 R a d i s s o n B l u S c a n d i n a v i a H o t e l l , G ö t e b o
Program
Regionala Strama presenterar:
Vårens Regionala
Stramadag
2016
Antibiotikaresistens utgör ett allt större problem,
inte bara globalt utan även i Sverige. Ett viktigt
verktyg för att tackla problemet med ökad
resistensutveckling och spridning är rationell
användning av antibiotika.
Under dagen belyses en rad skiftande ämnen ur
Strama-synpunkt och dessutom presenteras
exempel från Strama-arbete inom primärvården.
Radisson Blu Scandinavia Hotell ligger på Södra
Hamngatan 59 (5 minuters gångväg från Centralen).
9.00 Samling och fika
9.30 Programmet startar
12.15 - 13.15 Lunch
16.00 Avslutning
Under dagen får du ta del av:
•
•
•
•
•
•
•
Människor på flykt – infektioner och smittskydd – Leif
Dotevall
Pneumoni – Gunnar Jacobsson
Efter ett år på WHO – global katalysator eller byråkratisk
bromskloss vad gäller antibiotikaresistens? – Peter Ulleryd
Etiska dimensioner och dilemman i följden av
antibiotikaresistens – Christian Munthe
Varför gör vi inte som vi borde – den bedrägliga erfarenheten
kontra evidens – Malin André
Den lilla kirurgin – Gunnar Rimbäck
Exempel från Strama-arbete inom primärvården
Regional Stramadag – ett potpurri med vidgade vyer!
Under dagen belyses infektioner, behandlingsriktlinjer och antibiotikaresistens
ur flera olika perspektiv.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till Stramas kontaktläkare i primärvården samt
övriga intresserade kollegor inom privat och offentlig öppen vård i Västra
Götaland.
Utbildningen är kostnadsfri.
Anmäl dig senast 9 maj
via Regionkalendern!
http://regionkalender.vgregion.se
– sök på Strama
Föreläsare
Malin André
Leif Dotevall
Gunnar Jacobsson
Christian Munthe
Gunnar Rimbäck
Peter Ulleryd
Anmälan
Allmänläkare, docent, Uppsala
Regionläkare, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Infektionsläkare Skövde, Ordförande terapigrupp Infektion LK VGR, Regionala Strama
Professor i praktisk filosofi, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Med.dr. Överläkare Kirurgiska kliniken, Frölunda Specialistsjukhus
Regionala Strama och Smittskydd Västra Götaland
VÄLKOMNA!
Vid frågor kontakta:
Maria Hess, Distriktsläkare Regionala Strama
[email protected]
Download