Judendom Kristendom Islam Symbol När grundades religionen? Ca

advertisement
Judendom
Kristendom
Islam
När grundades
religionen?
Ca 1200 f.kr
År 0
622 e.kr
Vem grundade
religionen?
Mose
Jesus
Muhammed
Vad heter religionens
heliga skrift?
Tanach
Bibeln
Koranen
Historierna om Adam, Eva,
GT (samma som Tanach)
Noa, Abraham, Isak, Mose m.fl. NT = historier om Jesus, hans
lärjungar, samt jordens
undergång
Innehåller Guds budskap,
nedsänt till Muhammed.
Vad kallas religionens
gudstjänstlokal?
Synagoga
Kyrka
Moské
Vilka högtider är viktiga?
Pesach, Chanukkah
Jul, påsk, kristi himmelsfärd
Ramadan, Id al-Fitr
Finns några matregler? I
så fall, vad innebär de?
Kosher
-
Halal
Symbol
Skaldjur och fläskkött är
förbjuden mat. Mjölk får inte
blandas med kött.
Halal = den tillåtna maten.
Förbjuden mat är fläskkött och
berusningsmedel (alkohol och
andra droger).
Likheter mellan religionerna (s 272-275 i häftet)
Hur ser man på Gud?
Gud är EN = religionerna är monoteistiska (tror på en enda Gud). Gud har skapat världen och människan.
Gud är kärleksfull, vill människan väl och förlåter människan när hon gör tokigheter. Gud är allsmäktig =
har makt över allt.
Hur ser man på
människan?
Människan är skapad i Guds avbild = är lik Gud. Människan har fri vilja och kan göra fel. Människan ska ta
hand varandra, befolka jorden och ta hand om världen. Människan ska vara god mot andra människor och
behandla andra som man själv vill bli behandlad. Människan lever en gång: föds, lever och dör.
Hur ser man på
världen?
Världen och allting i den är skapad av Gud och man kan se det gudomliga i naturen. Människan ska njuta
av världen och ta hand om den. I världen styr olika krafter, och det onda i världen är ett ständigt hot som
människan måste ta hänsyn till – och hjälpa Gud så att det onda inte får övertaget.
Skillnader mellan religionerna
Judendom
Kristendom
Islam
Hur ser man på
Messias?
Utvald person som ska föra fred
till jorden. Har inte kommit än.
Jesus är Messias.
Ingen Messias
Hur ser man på
Jesus?
Är inte Guds son, utan en vanlig
människa
Jesus är Guds son
Profet = sändebud från Gud. Men
inte Guds son.
Hur ser man på
Muhammed?
-
-
Den sista och viktigaste profeten.
Tog emot Guds budskap.
Varför är staden
Jerusalem helig?
Judarnas centrum.
Samlingsplats för judarna både
historiskt sett (Kanaans land)
och idag (huvudstad i Israel,
judarnas land).
Jesus predikade, dog och
återuppstod här.
Klippdomen finns här. Här
gjorde Muhammed sin färd till
himlen.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards