Upphandlingsplan 2017

advertisement
Upphandlingsplan
2017
regionupphandling
Upphandlingsplan 2017 visar upphandlingar som förväntas
starta eller bli klara under 2017, både till följd av att befintliga
avtal löper ut samt helt nya upphandlingar. Regionupphandling
arbetar med en kategoristyrd inköpsprocess och upphandlingarna
är indelade efter respektive kategori med underkategorier.
Upphandlingsplanen visar inte upphandlingar av övriga Region
Halland bolag, såsom Hallandstrafiken.
För mer information kontakta Regionupphandling på
[email protected] alternativt se Intranätet.
För dig som är leverantör se www.regionhalland.se
upphandlingsplan 2017
3
Innehåll
Allmänna varor och tjänster. . .................................................................................................................................................. 5
Ekonomi och finansiella tjänster...................................................................................................................................... 5
Fordon.. ................................................................................................................................................................................... 5
Information och kommunikation..................................................................................................................................... 5
Konsulttjänster.. .................................................................................................................................................................... 5
Kök och livsmedel................................................................................................................................................................ 5
Näringslivstjänster. . ............................................................................................................................................................. 5
Personaltjänster.. .................................................................................................................................................................. 6
Resor, boende och konferenser........................................................................................................................6
Städ och hygien.................................................................................................................................................6
Transport och logistik........................................................................................................................................6
Teknisk utrustning och tjänster............................................................................................................................................. 6
Fastighetsrelaterade varor och tjänster.......................................................................................................................... 7
Fordon................................................................................................................................................................7
IT-tjänster............................................................................................................................................................................... 7
Medicinteknisk utrustning................................................................................................................................................. 7
Teknisk utrustning............................................................................................................................................................... 8
Vårdprodukter.. ........................................................................................................................................................................... 8
Hjälpmedel............................................................................................................................................................................ 9
Medicinteknisk produkter.................................................................................................................................................. 9
Tandvård................................................................................................................................................................................. 9
Vårdtjänster och läkemedel.. ................................................................................................................................................... 9
Konsulttjänster.. .................................................................................................................................................................. 10
Läkemedel. . .......................................................................................................................................................................... 10
Vårdtjänster......................................................................................................................................................................... 10
4
upphandlingsplan 2017
Allmänna varor och tjänster
Ekonomi och finansiella tjänster
•Revisionstjänster
•Inkassotjänster
•Scanning av fakturor
Information och kommunikation
•PR-tjänster
•Fotograftjänster
•Mediebyråtjänster
•Skribenter, engelskspråkiga skribenter
•Skyltar
•Tryckeritjänster
•Översättningstjänster
Konsulttjänster
•Juriststöd EU/EES vård
•Konsulttjänst regionalekonomiska konsekvenser
•Konsulttjänster management, verksamhetsutveckling, projektledning,
processledning
Inredning och förvaring
Kontorsmöbler
Kök och livsmedel
•Konfektyr
•Frukt och grönt
•Köksutensilier
•Mejeri
•Kaffe
Näringslivstjänster
•Kommunikationsbyrå till Besöksnäring
upphandlingsplan 2017
5
Allmänna varor och tjänster
Personaltjänster
•Extern företagshälsovård
•Bemanningstjänster Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor
•Bruttolöneväxling IVF/Ögon
•Digitala verktyg för att mäta medarbetares engagemang
Resor, boende och konferenser
•Beställningscentral för sjukresor
Städ och hygien
•Kem och städmaterial
•OP dräkt
•Textilier
•Arbetskläder Ambulans
Transport och logistik
•Posthanteringstjänster
•Flyttjänster
6
upphandlingsplan 2017
Teknisk utrustning och tjänster
Fastighetsrelaterade varor och tjänster
•Ventialtionssystem (LAF tak)
•LAF tak
•Service av UPS-anläggningar
•Slamsugning och rotskärning
•Skadedjurssanering
•Filter för luftbehandlingsinstallationer
•Rivning av Nissaskolan
•RO-anläggning
•Ombyggnation Panncentral
•Diskanläggning
Fordon
•Dragtruck
•Däck och däckservice
•Tvåbårsambulans
•Enbårsambulans
IT-tjänster
•Förbindelseleverantör
•Nätverksdrift
•Digital diktering
•Lagringsleverantör
•Resursplaneringssystem
•Mobiloperatör
•Mätterminal
•Nätverk
Medicinteknisk utrustning
•Instrument för infektionsserologi
•Anestesiapparater
•Bild och videolagring
•Dentalutrustning
•Arbetsekg HSV
•Dentalutrustning (stol/unit)
upphandlingsplan 2017
7
•Dialysutrustning
•Endoskopidiskmaskin
•Endoskopitorkskåp
•Holmium laser
•Laser Argon
•Lustgasapparater
•Läkemedelsvagnar
•Operationsbord (stubbar vagnar toppar)
•Patientövervakning MR
•Pendlar Op salar
•PET-CT
•Phako utrustning (vitrektomi utrustning)
•Skopistaplar
•Spirometrisystem
•Transportkuvös
•Tåtrycksutrustning
•Ultraljud Cardiologi
•Ultraljud KK/MVC
•Ögonmikroskop Takhängt
•Tandteknik
•Artroskopistaplar
•3D Endoskopi
Teknisk utrustning
•CMS-central diskmedelsförsörjning
•Infusionspump för användning i hemsjukvård
8
upphandlingsplan 2017
Vårdprodukter
Hjälpmedel
•Manuella rullstolar
•Drivaggregat
•Elrullstolar
•Sängar hemsjukvård
•Vita käppar
•Scootrar
•Gånghjälpmedel
•Alternativ telefoni
•Träningsredskap
Medicintekniska produkter
•Infusionsaggregat
•Suturer och engångsinstrument för öppen laparoskopisk kirurgi
•Handskar
•Ortopedi övrigt förbrukningsmaterial
•Subkutana venportar
•Etiketter
•Endovaskulär behandling
•Insulinpumpar
•Nätimplantat för bråckoperationer
•Ortopedi övrigt förbrukningsmaterial
•Sjukvårdsmaterial och instrument
•Steriliseringsprodukter
•Subcutana nålar till smärtlindring
•Torkdukar
•Undertrycksbehandling av förbrukningsmaterial
•Urologi, operatoinsrelaterat förbrukningsmaterial
•Laboratorieanalyser
Tandvård
•Käkbensförankrade tandimplantat
•Tandtekniska produkter
upphandlingsplan 2017
9
Vårdtjänster och läkemedel
Konsulttjänster
•Konsulttjänster för vårdnära utredningar
Läkemedel
•PD1-/PDL-hämmare
•Influensavaccin
•Läkemedel - Lecentis Eylea
•Anestesi
•Antibiotika
•Cytostatika
•Paramagnetiska kontrastmedel
•Zoledronsyra
•Infusionslösningar, parenteral nutririon mm
•Alimta
•Caspofungin(Cancidas)
•Dialysvätskor+ PD-vätskor
•paramagnetiska röntgenkontrastmedel
•Rekvisitionsupphandling augusti 2013
•Ribovac
•Ropivacain+sufentanil
•Vacciner
•Vätskor, TPN
Vårdtjänster
•Försörjning av rekvisitionsläkemedel.
•Grön Rehab
•Privat sjukvård Bruttolöneväxling( Ögon IVF)
•Virtuella vårdmöten
•Dövtolk
•Teleradilogi allmän
•Behandlingshem
•Dövtolk
•Eventuellt psykoterapi
•Eventuellt radiologi
•Försäkringsmedicinska utredningar SLU
10
upphandlingsplan 2017
•Gynekologi
•Obesitas
•Ortopedi
•Teleradilogi allmän
•Urologi
•Digital vårdtjänst - min doktor
•Individuell företagshälsovård
produktion: Region Halland, Kommunikationsservice.
foto: iStockphoto tryck: Repro, december 2016 version:1 utgivare: Regionupphandling
Regionupphandling • [email protected]
Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • [email protected] • www.regionhalland.se
Download