Motion om nanopartikelmätning i Oxelösunds kommun

advertisement
OXElry
VJiuJMUN
^'-Pg- U 8
Motion om nanopartikelmätning i Oxelösunds kommun
Handl.nr
Dia nenr
Vi föreslår att kommunen undersöker kostnad och möjlighet att i samarbete med Lunds Universitet
undersöka, hur storleksfördelningen ser ut bland de partiklar som finns i luften inom kommunen,
frän PM10 ner till 50 nm.
Vi föreslår att kommunen undersöker kostnaden för att kunna mäta PM2,5 som komplement, eller
istället för nuvarande PM10.
^
Oxelösund aren hamnstad, där stora båtar med dieseldrift läggeif dessutom går flera båtar förbi nära
utanför Oxelösund, till och frän Norrköping. Mot bakgrund av en forskningsartikel* publicerad i
Oceanologia i augusti 2015, anförs att bättrafiken släpper ut stora mängder nanopartiklar främst i
form av mycket små sotpartiklar. Dessa mycket små sotpartiklar har förmåga att tränga ner mycket
längre in i lungorna och påverka lungorna mer än större partiklar. Dessa mycket små sotpartiklar kan
generera fler förtida dödsfall.
Eftersom vi dessutom kan se en viss överdödlighet av lungcancer i kommunen kan det vara pä sin
plats att lata undersöka vår luft mer noga. l kommunen d00|5,9 kvinnor respektive 8,0 män per
10 000 invånare mellan åren 2010-2014 jämfört med riket där endast 4,3 kvinnor respektive 5,6 män
dör i lungcancer per 10 000 invånare, se tabellen nedan. Källa Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.
Dödlighet i lungcancer 2010-2014
Kvinnor
Män
Kommunen
5,9
8,0
Länet
5.1
6,3
Riket
4.3
5,6
Antal döda.'10 000 (medelfolkm.. 15+ ar). Standardiserade Sal
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret
IFolkhälsomynäigheten, FolkhSIsoda»)
*) Kecorius, S., et al., Significant increase of aerosol number concentrations in air masses crossing a
densely Q2trafficked sea area. Oceanologia (2015), httD://dx.doi.ore/10.1016/i.oceano.2015.08.001
För Moderaterna i Oxelösund, 2016-06-08
w'
^-L^e^i. - Å^-I^a. -4<^S^ /
Katarina Jakobsson
Anna-Maija Alajoki
Download