Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen

advertisement
Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen 2
I Sverige är lungcancer den 5:e
vanligaste cancerformen, 1
och fler kvinnor dör av lungcancer
än av bröstcancer i vårt land idag. 3
Rökning är en
bidragande
orsak till 9 av 10
lungcancerfall. 3
I Sverige är 5-års överlevnaden för lungcancerpatienter 16%
Hos 70% av patienterna
är lungcancern redan
metastaserad vid
första diagnosen. 5
Var 30:e sekund
dör någon i världen
av lungcancer. 4
3
Inget landsting i Sverige
når målet på 47% för
1-års överlevnad. 3
Lungcancer är inte endast en sjukdom utan flera
Adenocarcinom
Skivepitelcancer
Okänd 40%
FGFR1 22%
Okänd 20%
DDR2 2%
PIK3CA 1-2%
RET 1-2%
ROS1 1-2%
BRAF 1-5%
KRAS 30%
PTEN 11%
HER2 3%
PIK3CA
amplifikation 35%
60% av adenocarcinom och 80% av skivepitelcancer
är associerade med en känd mutation. 7
Referenser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PIK3CA mutation 3-16%
EGFR 15%
Lungcancer. Hämtad (2015-05-29) från: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=618
GLOBOCAN 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Hämtad (2015-10-19) från: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
Cancerfonden, Cancerfondsrapporten 2015. Hämtad (2015-10-19) från: https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1429886338/documents/cancerfondsrapporten-2015.pdf
Global Lung Cancer Coalition. Lung cancer facts. Hämtad (2015-10-19) från: http://www.lungcancercoalition.org/en/pages/facts
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. Hämtad (2015-10-19) från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18241/2011-3-2.pdf
Felip E, Vilar E. The expanding role of systemic treatment in non-small cell lung cancer neo-adjuvant therapy. Ann Oncol. 2006;17(Suppl 10):x108-12.
Savas P, Hughes B, Solomon B. Targeted therapy in lung cancer: IPASS and beyond, keeping abreast of the explosion of targeted therapies for lung cancer. J Thorac Dis 2013;5(S5):S579-S592
Atlas ID: 910.351,011
Icke-småcellig lungcancer
(NSCLC) står för
cirka 80% - 85% av
all lungcancer. 6
ALK 5%
Download