Lästips systematiskt kvalitetsarbete

Lästips systematiskt kvalitetsarbete

Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och
handledning.
Björndal Cato R.P, Nilsson Björn
Liber

Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv: exemplet förskolan
Gunilla Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence
Liber

Från motstånd till möjlighet, att leda förändringsarbete i förskola och skola
Fowelin Peter
Lärarförbundets förlag

Att leda andra: medveten strategi för lärande i förskolan
Mårdsjö Ann-Charlotte
Liber

Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
Åsén Gunnar
Liber

Förskola, före skola- lärande och bärande
Skolinspektionen 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
Skolverket 2012

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation
Skolverket 2012
Annat aktuellt och läsvärt

Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärares ansvar
Skolinspektionen rapportnummer 2011:10

Rum, barn och pedagoger- om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö
Eriksson Bergström Sofia
Umeå universitet, pedagogiska institutionen 2013

En vanlig dag i förskolan - Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet
Skolinspektionen 2015