Ansökningsblankett Sundsgården 2017-2018

advertisement
Ankomstdatum
Sorteringsnummer
Skolans noteringar
Reservplats
Registrerat
Ej antagen
Antagningsbrev
Anmälningsavgift
Löpnummer
Blanketten går att fylla i från dator. Om du gör det och även mejlar in den, gör så här:
1. Spara först ansökningsblanketten (pdf-fil) lokalt på din dator.
2. Fyll i den. Spara igen.
3. Bifoga den i e-post.
Du har också möjlighet att söka till flera kurser på den här blanketten.
Ange i så fall rangordning i rutorna. Skriv 1 som ditt förstahandsval, 2 som andrahand osv.
Sundsgårdens folkhögskola 2017-2018
Ansökningsblankett
Allmänna (behörighetsgivande) kurser:
Grunden
Mänskliga rättigheter (f d Internationella) År 1
År 2
År 1
Kultur och kommunikation
FLYT - en yrkesförberedande kurs
ANSÖKNINGSTIDER
År 2
Vi vill ha din kompletta ansökan
helst före 15 maj. Eftersom det
händer att antagna studerande får
ändrade planer är det alltid lönt
att höra av sig. Det kan ha blivit
en ledig plats på just den kurs du
vill gå!
Asperger
Läs och skriv
Dyslexi
OBS!
Ansök till Musik senast 1 april.
Ansök till Teater senast 15 april.
Ansök till Asperger senast 15 april.
Särskilda (profil) kurser:
Assistent
Teater på plats
Teater på turné
Teaterpedagog
55 plus
Bibel distans
Angående principer för antagning
och möjligheter att påverka
studiesituationen, se vår hemsida:
www.sundsgarden.se
Musik
Klassisk
Jazz
Huvudinstrument
Bi-instrument
Musik 30 hp
PERSONUPPGIFTER
Efternamn
FörnamnPersonnummer
Gatuadress, fack eller boxnr
Mobiltelefon
Postnummer
E-post
Annan telefon
Län
Nationalitet (om ej svensk)
Postadress
Folkbokförd i kommun
Ev. tillfällig adress
Under tiden
Postnummer
Telefon (även riktnr)
Postadress
CSN
Jag är intresserad att söka studiemedel
Ja
Nej
INTERNAT
Önskemål om internat
Enkelrum, egen dusch/wc
Enkelrum, dusch/wc i korridor
Nej, jag ordnar logi själv
TIDIGARE UTBILDNINGAR (betyg/intyg ska bifogas)
Ej grundskola Grundskola
Ej avslutad gymnasieskola
SFI
2-årig gymnasieskola (kurs/linje/skola)________________________________________________________________________________________
3-årig gymnasieskola (kurs/linje/skola)________________________________________________________________________________________
Folkhögskola Annan utbildning ___________________________________________________________________________
ÖVRIGT
Jag är intresserad att läsa svenska som andraspråk
Ja
Nej
REFERENSER (Lärare, arbetsgivare, personer som känner dig väl) Skall alltid anges!
1. Namn Telefon
Gatuadress, fack eller boxnr
Postnummer Postadress
2. Namn
Telefon
Gatuadress, fack eller boxnr
Postnummer Postadress
Telefon arbete (även riktnr)
Telefon arbete (även riktnr)
NÄRMAST ANHÖRIG
Namn
Gatuadress, fack eller boxnr
Postnummer
ANSTÄLLNINGAR (arbete, praktikplats mm)
Telefon (även riktnr)
Postadress
Anställningstid
Bilaga nr
Följande handlingar ska alltid bifogas ansökan:
Betyg och intyg från tidigare utbildningar.
Intyg från de anställningar och praktikplatser du angivit.
Personbevis
Två foton, gärna i passformat.
Ett personligt brev, om du kan, där du berättar lite om dig själv och varför du söker till kursen
Vid funktionsnedsättning bifogas ett underlag från läkare och/eller psykolog gällande min funktionsnedsättning.
För sökande till Musiklinjen tillkommer en bekräftelseavgift á 100 kr. Inbetalas till Bankgiro: 495–9268
Din ansökan är inte definitiv förrän vi fått in bekräftelseavgiften. OBS! Återbetalas ej.
Ort och datum:
Namn:
Med underskriften godkänner jag att mina personuppgifter dataregistreras för skolans interna administration samt att de överförs till CSN om jag vill ansöka om studiemedel.
Skicka din ansökan via post till:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg
Märk kuvertet med “Ansökan”
Eller som bilaga i epost till:
[email protected]
Download