InfoCare deltar i Womentor
InfoCare Services väljer att stötta Womentor i deras arbete med att öka
andelen kvinnliga chefer i IT- och telekombranschen.
Andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är låg. Få kvinnor attraheras av IT-relaterade utbildningar
och utvecklingsmöjligheterna upplevs många gånger som svåra. Detta vill InfoCare vara med och
ändra på och har därför bestämt sig för att medverka i Womentor som syftar till att långsiktigt
åtgärda snedfördelningen i branschen.
InfoCare Services går in i programmet med Sveriges CFO Louise Ankarcrona, som adept.
- Det känns smickarande men också viktigt att få vara med i detta program. Jag hoppas att jag
genom detta program kan bli en bättre ledare samt lära mig hur vi som bolag kan attrahera fler
tjejer, säger Louise Ankarcrona.
- Vi är idag få kvinnor på ledande positioner inom IT och telekom och det vill jag att Infocare är med
och ändrar på, att både vi som bolag men också jag själv kan vara en inspirationskälla till.
I Womentors strävan att öka företagens förmåga att attrahera och behålla de bästa kvinnliga
talangerna krävs engagemang för att uppnå resultat. InfoCare bidrar därför också med mentorskap
via VD Gunnar Reinholdsen.
- Vi vill bidra till jämställdhet och mångfald i IT-branchen och har bl.a under senaste året rekryterat
ett antal kvinnor, såväl ledare som specialister på olika befattningar. För oss kan vi bättre spegla våra
kunder och öka konkurrenskraften genom jämnställdhet . Att medverka i Womentor var ett enkelt
val, säger Gunnar Reinholdsen.
Programmet pågår under ett år med fokus på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med
ledningsförsörjning. Resultatet ska bli en plan med konkreta mål om hur InfoCare Services uppnår
ökad andel kvinnliga ledare. Planen följs upp och redovisas årligen.
Mer om Womentor: http://womentor.se
För närmare information vänligen kontakta: Joacim Londér, Marknadsansvarig, InfoCare
Services.
+46 708 87 41 46
[email protected]
“InfoCare installerar, reparerar och hjälper företag att använda sin teknologi”
Som den ledande serviceleverantören av teknisk utrustning i Norden tillhandahåller InfoCare ett unikt
erbjudande till marknaden. Vi har över 60 serviceställen och 1100 anställda i Norge, Sverige, Danmark och
Finland. Vi levererar över 3000 serviceordrar dagligen. Vårt mål är att erbjuda de mest effektiva
lösningarna till marknaden och att lösa utmaningar på ett professionellt sätt.