Kontrollskrivning i Biokemi 080411 Kurs

advertisement
Bioteknologi, KTH
Martinelle
Kontrollskrivning i Biokemi 080411
Kurs: BB1090, BB2050
Tid:
10.15-10.45
Salar: FR4
Maxpoäng 15
NAMN:__________________________________
Personnummer:___________________________
Poäng på KS
4
6
8
10
12
Poäng tillgodoräknat på
biokemitentamen under 2008
1
2
3
4
5
1. Rita lysin med strukturformel.
1p
2. Rita strukturformel på en dipeptid med negativ nettoladdning vid pH 7.
1p
3. Rita fruktos-6-fosfat med strukturformel.
1p
4. Rita med strukturformel en metabolit i glykolysen innehållande en aldehyd som funktionell
grupp.
1p
5. Rita α-ketoglutarat med strukturformel.
1p
Bioteknologi, KTH
Martinelle
6. Rita med strukturformel en metabolit i citronsyracykeln innehållande en hydroxylgrupp.
1p
7. Till vilken enzymklass hör följande enzym?
1p
Enzym
8. Namnge typ av bindning mellan fosfatgruppen och enolpyruvat i fosfoenolpyruvat.
1p
9. Till vilken enzymklass hör följande enzym
1p
Enzym
10. Namnge typ av funktionell grupp som skapas i oxaloacetat vid oxidation av malat med
malatdehydrogenas.
1p
Bioteknologi, KTH
Martinelle
Kontrollskrivning i Biokemi BLAD 2
Kurs:
Tid:
Salar:
BB1090, BB2050
10.15-10.45
FR4
NAMN:__________________________________
Personnummer:___________________________
11. Beräkna reaktionshastigheten, vS, för ett proteas då [S] = 2 μM, Km = 4 μM och Vmax = 12
μmol/min mg.
1p
12. Beräkna reaktionshastigheten för enzymet i fråga 11 när en kompetitiv inhibitor [I] är
närvarande ([I] = 8 μM, Ki = 8 μM).
1p
13. Rita ett energi-reaktionskoordinat-diagram för följande enzymatiska process där jämvikten är
förskjuten åt produktbildning. Rita även in transition-state, TS.
E+S
ES
EP
E+P
E: enzym, S: substrat, P: produkt
1p
14. Beskriv en metod som kan användas för att separera proteiner från lågmolekylära föreningar
(substrat m.m.). Rita figur.
1p
15. Beskriv kortfattat hur SDS-PAGE fungerar. Rita figur.
1 p.
Download