Oriola-KD Corporation Press Release 9 februari 2016

advertisement
Oriola-KD Corporation Press Release
9 februari 2016 kl 08.30
9.2.2016
Oriola-KD har slutfört förvärvet av Svensk Dos
Den 3 december tillkännagav Oriola-KD sitt förvärv av Svensk Dos. Affären är nu slutförd
enligt plan och Svensk Dos kommer att ingå som en del i Oriola-KD’s Affärsområde
Healthcare.
Svensk Dos dosdispenserar läkemedel till 24 000 personer via utlämningsställen samt
genom direktleveranser till Vårdhem och till Kriminalvårdsanstalter via de ingångna
avtalen med Region Skåne och Kriminalvården. Svensk Dos är Sveriges enda leverantör
med nationella leveranser. Under 2014 uppnådde Svensk Dos en nettoomsättning på ca
229 miljoner kr, bolagets marknadsandel utgjorde under samma period ca 13 % av den
svenska dosmarknaden. Svensk Dos har även fått tilldelningsbeslut för kommande
dosdispensering till 42 500 patienter i landstingsklustret Sjuklövern (Dalarna, Gävleborg,
Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro). Upphandlingsbeslutet för
Sjuklövern är i nuläget överprövat till Kammarrätten. Svensk Dos verksamhet omfattar
ca 60 medarbetare som arbetar i Svensk Dos lokaler i Uppsala.
Oriola-KD Corporation
Eero Hautaniemi
President och CEO
För ytterligare information:
Eero Hautaniemi
President och CEO
Tel. +358 (0)10 429 2109
E-post: [email protected]
Thomas Gawell
Affärsområdeschef Healthcare
Tel. + 46 31 88 70 42
E-post: [email protected]
Download