Astma hos barn och ungdomar

advertisement
Astma hos barn och ungdomar
Diagnoskriterier och differentialdiagnoser




Differential
diagnoser
Ronki
Näsvingespel
Förlängd utandning
Interkostala och jugulära
indragningar
 Påverkat allmäntillstånd
 Natthosta
Tracheomalaci/Kärlring
Spädbarn
Symtom Astma
RS-virusinfektion
EILO (Exercise-Induced
Laryngeal Obstruction)
/tid: VCD (Vocal Cord
Dysfunktion)
”Barnastma”
Infektionsastma
Allergisk astma
Blandad astma
Före två års ålder
klassas besvären som
astma
vid tredje
luftvägsobstruktiva
episoden
eller
redan efter den första
luftvägsobstruktiva
episoden
om astma hos
föräldrar eller syskon
eller att barnet har
annan atopisk
sjukdom som eksem
eller påvisad IgEmedierad allergi
J459 ospecificerad
astma
Infektionsastma
barn:
De som ej har påvisad
IgE medierad allergi,
ingen annan atopisk
sjukdom som eksem
eller astma hos
förälder eller syskon.
J451 infektionsutlöst
astma
Allergisk astma:
IgE-medierad allergi
påvisad och allergin
har utlöst
astmabesvären
J45 0 allergisk astma
Blandad astma :
Infektions- och/eller
ansträngningsutlösta
besvär hos den
som har en påvisad
IgE-medierad allergi
och/eller eksem och/
eller astma hos
föräldrar eller syskon
J458 blandad astma
Rein Florell/Eva Landgren 160315
Utredning inför fastställande av astmadiagnos
Anamnes: hereditet, hemmiljö och exponering för rökning, ev
annan atopisk sjukdom
Symtom: duration andningsbesvär, dygnsvariation,
återkommande eller kontinuerligt, triggerfaktorer
Spirometri/ PEF från 4-6 års ålder
ACT test
Allergiutredning utifrån bedömning.
Vuxen
Pseudokrupp
Ospecificerad
astma
Ospecificerad astma:
Exempelvis
obstruktivitet mellan
infektioner och/eller
vid ansträngning hos
dem som inte har
påvisad IgE-medierad
allergi och/eller eksem
och/eller astma hos
föräldrar eller syskon
J459 ospecificerad
astma
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards