Medicinsk SYV - Östra Göinge kommun

2015-04-14
TILL ELEV OCH VÅRDNADSHAVARE
Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Kom ihåg den medicinska sidan av ditt yrkesval:

Har du någon gång besvärats av t ex astma, eksem, allergi eller ryggproblem?

Har du nedsatt syn eller hörsel?

Har du avvikande färgseende?
Detta kan vara orsak till att elever tvingas avbryta sin påbörjade utbildning då de känner att
dessa symtom blir för besvärliga.
Prata gärna med studie- och yrkesvägledaren om du har funderingar kring just ditt problem
och hur det kan påverka och orsaka besvär i ditt yrkesval.
Var uppmärksam på att nedanstående kan bli problem i följande yrken:
Astma och hösnuva

Arbete med djur och växter

Måleri eller arbete med starka lukter

Bageri eller andra dammiga arbeten
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: [email protected] Webb: www.ostragoinge.se
Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Sida 2 av 3
Eksem

Frisör

Vårdyrken

Murare

Verkstadsarbeten

Bilmekaniker
Nickelallergi

Frisör

Kassör

Vårdyrken
Mer info: www.allergiforbundet.se
Nedsatt hörsel
Ensidig dövhet kan ge problem att lokalisera ljud, t ex i trafiken.
Undvik bullriga arbetsplatser.
Mer info: www.hrf.se
Synnedsättning
Ser man 0,8 eller bättre med bästa ögat klarar man kraven i de flesta yrken.
Nedsatt färgseende

Pilot

Polis

Lokförare

Elektriker
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: [email protected] Webb: www.ostragoinge.se
Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Sida 3 av 3
Diabetes
Goda möjligheter till ett brett yrkesval. En fördel med yrken som gör att man klarar
regelbundna måltider, motion och sömn.
Epilepsi
De flesta ungdomar som har epilepsi kommer i vuxen ålder att bli symtomfria men en mindre
andel behöver även i vuxen ålder medicinsk behandling och kontroller. Rådgör med
behandlande läkare!
Övrigt
Ovanliga sjukdomstillstånd t. ex betydande hjärtfel, immundefekter, blodsjukdomar och
ortopediska tillstånd. Samråd alltid med behandlande läkare!
Mer information:
www.spsm.se
www.jobbafrisk.se
www.polisen.se
www.mil.se
www.fragasyv.se
www.allastudier.se
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: [email protected] Webb: www.ostragoinge.se