Extrauppgifter
Använd digilär och internet för att besvara följande frågor. Skriv på lösblad eller direkt i detta
dokument.
1. Var och när föddes Muhammed?
2. Förklara vad följande ord och begrepp betyder:
• muslim
• islam
• imam
3. När startade islamisk tideräkning? Varför?
4. Vilket är det arabiska ordet för Gud?
Allah skrivet med arabiska tecken.
5. Vad heter islams heliga skrift?
6. Många menar att islams heliga skrift inte kan översättas. Varför?
7. Vilka profeter nämns i islams heliga skrift? Ge tre exempel.
8. Vad är en moské och till vad används en minaret?
9. Varför vänder sig en muslim mot Mekka vid bönen?
10.Vad är Ramadan?
11.Varför fastar muslimer under Ramadan?
12.Vad är:
• hajj
• salat
• zakat
13.Vilka är de fem pelarna inom islam och vad innebär de?
14.Var finns Kaba?
15.Vad är sharia?
16. Beskriv sunni respektive shia.
17. Beskriv kortfattat vad sufism är.
18. Beskriv haram och halal och ge några tydliga exempel.
19.Vem var Khadija?
20.Vad är kalligrafi?