Valberedningens förslag till styrelse för RFSU Stockholm

advertisement
Valberedningens förslag till styrelse för RFSU
Stockholm verksamhetsåret 2015
Ordförande (delad):
My Malmeström-Sobelius, 25 år
My har suttit två år i RFSU Stockholms styrelse, under det senaste
året som ordförande. My brinner för att utveckla folkrörelsen RFSU
där medlemmarnas engagemang och drivkrafter står i fokus.
För tillfället arbetar My som kommunikationsansvarig på
Folkbildningsförbundet, men studerar annars till idéhistoriker och
har också läst bla genusvetenskap. Hon har tidigare arbetat som chef
för den bostadspolitiska påverkansorganisationen jagvillhabostad.nu.
My har en gedigen erfarenhet från många olika uppdrag i ett antal
ideella organisationer
Under 2015 vill My fortsatt verka för att RFSU Stockholm ska vara
den självklara plattformen för engagemang kring sexuell och
reproduktiv hälsa i Stockholm. Detta bland annat genom ett ökat
samarbete med förbundet kring medlemsrekrytering och att göra det
lättare att engagera sig i RFSU Stockholm.
Delad ordförande:
Amanda Netscher, 30 år
Amanda kandiderar som styrelseordförande och har suttit i RFSU
Stockholms styrelse i fyra år. Hon har varit på två RFSU kongresser
och ena tillfället även kongressledare. Amanda vill åka för att bevaka
och diskutera de viktiga frågeställningarna som kommer på
kongressen. Hon vill också åka för att peppa
Stockholmsdelegationen. Amanda har särskild sakkompetens när det
gäller sexköpsfrågan i och med att hon kartlägger prostitutionens
omfattning vid Länsstyrelsen i Stockholm.
Ledamöter: (7 st.)
Linda Engström, 29 år
Linda har i sex år varit engagerad i Ungdomens Nykterhetsförbunds
(UNF) förbundsstyrelse varav fyra år som heltidsarvoderad
ordförande. Hon är nu biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO
med ansvar för påverkansavdelningen. Linda är medlem i RFSU sen
2008 och var ombud på senaste kongressen vilket gjort att hon fått
en god insyn i RFSU som organisation.
Per Pettersson
Sitter för närvarande i RFSU Stockholms styrelse och har bland
annat jobbat en del med opinion och påverkan, något han gärna
fortsätter med. Till vardags är Per inom kommunikationsbranschen
och har bland annat vikarierat som ansvarig för Centerpartiets
sociala medier. Han brinner för frihetsfrågor och vill se till att alla
har rätt att vara, välja och njuta på precis det sätt som de vill, så länge
som allt sker mellan samtyckande individer. Något som stör honom
är moralism och gamla värderingar kring vad sex ska eller borde vara
och sådana attityder vill han gärna arbeta mot, genom att ifrågasätta
normer i samhället och ibland kanske också inom förbundet.
Liv Heike, 43 år
Bakgrund: Liv har suttit i styrelsen i två år. Hon är utbildad
sjuksköterska och arbetade senaste inom förlossningsvård.
Det senaste år har ägnats åt studier och åt uppdrag som familjehem
åt ett barn i förskoleåldern. I styrelsen har hon främst ansvarat för
Sexualupplysningen och varit delaktig i flera nya projekt under året.
Utöver RFSU Stockholm har Liv erfarenhet av styrelsearbete bland
annat i Stockholms fallskärmsklubb.
Bidrar med kompetens gällande sjukvård (bland annat gällande
kvinnosjukvård och andrologi), RFSU-kompetens,
styrelsekompetens.
Niklas Hill, 31
Niklas är VD för företaget Trinambai som erbjuder tjänster inom
kommunikation, organisationsutveckling och utbildning, främst
gentemot ideell sektor. Han är också författare och har bland annat
skrivit boken Medlemsmodellen – rekrytera, aktiveraoch behålla
medlemmar. Niklas är en aktiv RFSU-medlem, bland annat var han
kongressombud förra året vilket gör att han har god insyn i RFSU:s
arbete.
Erik Centerwall, 70 år
Bakgrund: Erik har ägnat sig åt frågor kring maskulinitet och
sexualitet sedan 1970-talet, exempelvis genom att ha skrivit flera
böcker inom dessa ämnen. Han har också samtidigt varit engagerad i
RFSU på olika sätt. I början på 2000-talet var han ledamot i
förbundsstyrelsen, men Erik har också deltagit i aktiviteter inom
RFSU Stockholm de senaste åren.
Disa Kammars Larsson, nyval
Efter två år som ideell politisk sekreterare i RFSU Stockholm vill jag
väldigt gärna fortsätta med opinionsbildande och påverkansarbete
som en del av en strategiskt inriktad styrelse. Jag vill bidra till att
värna om vardagsengagemanget hos alla våra medlemmar att prata
sexualpolitik och normkritik, men även satsa på strategiska
kampanjer och nätverkande inom sexualpolitiken i det bredare
Stockholmsområdet.
Under dessa två år har jag bl.a. varit med och byggt upp ett SRHRnätverk med våra politiker i landstinget. Efter maktskiftet i
stadshuset har vi också stora möjligheter att påverka beslut inom
kommunpolitiken. Jag vill gärna bidra med mina nätverk inom den
lokala Stockholmspolitiken.
Jag bidrar också gärna med erfarenhet av olika organisationsformer.
Kristina Fjelkestam, 48 år, nyval
Bakgrund: Kristina är professor i genusvetenskap vid Stockholms
universitet och har varit styrelseledamot i både akademiska och
externa sammanhang, dvs allt från fakultetsnämnd till Bangs
styrelse.
Bidrar med: Forskarkompetens i sexualitetsfrågor och
styrelsekompetens.
Första suppleant:
Annette Ulvenholm Wallqvist, 48 år, nyval
Bakgrund: Annette är samhällsintresserad journalist med inriktning
på genus- och jämställdhetsfrågor.
För närvarande delar hon sin tid mellan frilansuppdrag och att arbeta
som redaktör på Miljöpartiet, då främst med frågor som rör
feminism, klimat och ekonomi.
Bidrar med: Kunskap om opinionsbildning och påverkansarbete,
erfarenhet av styrelsearbete
Download