Kroppens försvar
Sammanfattning
Medfödda och adaptiva försvaret
Medfödda (icke specifika) mot allt kroppsfrämmande
- Fysiska barriärer
* hud
* slemhinnor
- Biokemiskt försvar
* pH
* interferon
- Fysiologiska barriärer
* kroppstemperatur
* syre
- Cellförsvar
* fagocytos
* NK-celler (Natural Killer cells)
* inflammation
Adaptiva (specifika) mot vissa specifika strukturer som det ”lär” sig att reagera mot
- Cellulärt immunsvar
* T-celler
- Humoralt immunsvar
* B-celler
antikroppar
Blodcellsbildning 1
Blodcellsbildning 2
Vita blodkroppar – olika typer
Leukocyter
Monocyter
Makrofager
Granulocyter
Neutrofiler/Basofiler/Eosinofiler
Mast celler
NK-celler
Vita blodkroppar
T-hjälparceller
Mördar-T-celler
Lymfocyter
T-celler
Minnes-T-celler
Regulatoriska T-celler
(Tidigare kallade supressor-T-celler)
B-celler
Plasmaceller
Minnes-B-celler
Antikroppar
Antikroppar bildas av B-lymfocyter
”Y:s” övre ändar binder till attackerande antigen
Adaptiva immunsvaret i 4 steg
1.Identifiering
2.Differentiering
3.Verkan
4.Avstängning
Identifiering presentation aktivering och differentiering
översikt 1
Identifiering presentation aktivering och differentiering
översikt 2
Differentiering av T-celler
Differentiering av B-celler
Antikropparnas verkansmekanism
Antikropparna klumpar ihop attackerande antigen
Cellulärt försvar av T-celler
Humoralt försvar av B-celler
Sammanfattning