Ett fingerat rådslag (Genus deliberativum

advertisement
ETT FINGERAT RÅDSLAG
(GENUS DELIBERATIVUM
En debattövning
INSTRUKTIONER
Syftet är att från olika synvinklar argumentera
för eller emot ett förslag.
 Ni ska axla olika roller och samla argument från
olika intressesfärer.
 Två rådslag på en lektion.
 Först sitter ni tre och tre i grupper där ni
gemensamt samlar och skriver ned argument för
er roll.
 Sedan själva rådslaget där en person från varje
grupp deltar.

SCENARIO 1
Ert band ska ta ställning till om ni ska åka på en
två månader lång turné i Asien.
Intressenter är:
1. Manager (intresserad av att bandet drar in
pengar)
2. Bandmedlem 1 (småbarnspappa),
3. Bandmedlem 2 (singel och flygrädd),
4. Bandmedlem3 (egocentrerad frontsångare),
5. Bandmedlem 4 (förändringsobenägen frankofil).
SCENARIO 2
Familjen ska ta ställning till om de ska använda
skatteåterbäringen till att renovera om köket eller åka
på en weekendresa till Kafkas födelsestad Prag.
Intressenter är:
1.
Pappa Jens (har sökt till Sveriges mästerkock två år
i rad)
2.
Pappa Anders (docent i modern litteratur vid
Södertörns högskola)
3.
Leona 19 (ölälskande svensk mästare i dragkamp)
4.
Laban 15 (allmänt trulig tonårskille)
5.
Linnéa 14 (kak- och bakfantast som bloggar under
pseudonymen ”Bullen”)
VAD TRÄNAS?
Argumentation, träna på olika typer av
argument. Hitta minst två argument.
 Retoriska verkningsmedel, framförande
(övertygande)
 Bemöta motargument. Fundera vad de andra
kan tänkas presentera för argument.

GENOMFÖRANDE

När ni har förberett er ska ni ha följande:
En presentation av er åsikt och ert näst starkaste
argument
 Ert starkaste argument
 Eventuellt fler argument.
 Bemötanden av tänkbara motargument.

Genomförande:
Alla kommer att i tur och ordning få presentera åsikt
och näst starkaste argument
Därefter får alla presentera sitt starkaste argument.
Efter det är debatten ”fri”, modereras om det behövs av
lärare
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards