Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

advertisement
Måltiderna i förskolan och skolan
och hur vi ska göra dem bättre
Måltiden har betydelse
Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger
energi och hälsa. God och trevligt serverad mat ger aptit. En trivsam måltidsmiljö ger
välbefinnande och social gemenskap. Sunda råvaror bidrar till ett hållbart samhälle.
Eftersom våra barn och ungdomar äter en stor del av sina måltider i förskolan och skolan,
har vi som arbetar med skol- och förskoleverksamheten goda möjligheter att främja en
hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn och ungdomar. Om vi lyckas bra med detta
blir vårt arbete ett värdefullt stöd till matkulturen i hemmen.
Ansvaret för måltiderna i förskolan och skolan är i Mölndals stad delat mellan barnomsorgs- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens serviceutskott. Vi utgår från
kommunens måltidspolicy och arbetar för att kunna erbjuda bästa möjliga måltidsverksamhet inom ramen för den budget som vi förfogar över.
”Du som är förälder är välkommen att äta i ditt barns skola/förskola en gång per termin. Anmäl dig till skolans expedition före
kl 9.00 (förskolans kök dagen före) så vet vi hur många portioner
vi ska laga till.”
Vår måltidspolicy
Stadens måltidspolicy är en del i folkhälso- och miljöarbetet. När
vi formulerade måltidspolicyn var Livsmedelsverkets råd Bra mat
i förskola, familjedaghem och skola vägledande i arbetet. Här är
policyn i korthet:
Trivsamt och regelbundet. Måltiden ska serveras i en lugn
och trevlig atmosfär och ge matglädje och möjlighet till social samvaro och avkoppling.
Hälsosamt. Måltiden ska, genom att vara god, näringsriktig,
varierad och i tillräcklig mängd, bidra till barns och ungdomars hälsa och utveckling. Viss specialkost kan erbjudas.
Lärande. Måltiden ska bidra till kunskaper kring mat, hälsa
och miljö.
Matkvalitet. Maten ska tillagas i ändamålsenliga kök med
bra råvaror.
Delaktighet. Eleverna ska ges möjlighet till inflytande och
delaktighet. Vi välkomnar även en dialog med föräldrarna.
Uppföljning. Måltidsverksamheten ska följas upp och utvärderas regelbundet.
Så här arbetar vi med måltiderna
En del i det pedagogiska arbetet.
Måltiden har en viktig social och
lärande funktion där eleverna inspireras till goda matvanor och får
chans att prova olika rätter. Mat,
miljö och hälsa ingår i skolans
uppdrag, och måltiden är viktig
för utvecklingen mot ett hållbart
samhälle. Vi väljer så långt det
går råvaror efter säsong och även frilandsodlade grönsaker
och rotfrukter, som innebär mindre energianvändning. Vi
strävar efter att servera mer ekologisk mat.
En trivsam och avkopplande miljö. Lunchen bör serveras mellan kl 11 och kl 13, helst samma tid varje dag. De yngre barnen
serveras först. Måltiden ska vara en lugn stund utan stress.
Trevliga matsalar och närvaron av vuxna bidrar till trivseln
och tryggheten. Vi renoverar matsalarna, några varje år.
Mat som lagas nära och från grunden. På de flesta förskolor
och skolor lagas maten i det egna köket. På en del skolor tillagas
potatis, pasta och ris på plats, medan huvudingrediensen kommer från ett kök i närheten. Endast ett fåtal mindre förskolor
får all mat levererad. Tiden från tillagningen till serveringen
skall vara högst två timmar. Under denna period hålls maten
varm (minst 60° C) hela tiden.
Idag lagas 80 % av all mat från grunden. Denna andel
kommer att öka när vi tar bort ännu fler
halvfabrikat och tillsatser. Köken i våra förskolor och
skolor är väldigt olika
och ger skilda förutsättningar för matlagning. Med ny
kunskap och rätt
arbetsteknik ska
vi bättre kunna
utnyttja den utrustning som finns. En ny flexibel matsedel
kommer att ge fler kök möjlighet att laga fler rätter från
grunden.
Näringsriktigt, varierat, gott, tillräckligt. Matsedeln komponeras så lunchen ska ge ca 30 % av det dagliga närings- och
energibehovet. I förskolan och fritidshemmet bör frukost,
lunch och mellanmål tillsammans ge 65–70 % av dagsbehovet.
Tallriksmodellen visar proportionerna mellan olika
ingredienser i måltiden. Tallriksmodellen har tre delar:
• potatis, ris eller pasta samt bröd, • grönsaker, rotfrukter och frukt,
• kött fisk, ägg och baljväxter, t ex bönor.
Om man äter av alla tre delarna blir man mätt.
Lättmjölk och lättprodukter serveras och standardprodukter
används i matlagningen. Sötade och söta livsmedel undviks,
grönsaker serveras varje dag, i förskolan även frukt. Förbud
mot nötter gäller i alla skolor. Genom att servera varierade
rätter som barnen tycker om vill vi få fler att uppskatta måltiderna.
Mat i rätt mängd. Att laga mat i tillräcklig mängd utan att
det blir för mycket över är en svår balansakt. Idag kastas
ca 20 % av all mat. Målet är att mängden som slängs ska
minska under 2011, till högst 5 % i skolan och högst 9 %
i förskolan. Detta kan vi nå genom bättre samverkan mellan de vuxna och en noggrann rapportering av frånvaro.
Utvecklade rutiner för tillagning, förvaring och servering
bidrar också. Eleverna motiveras att ta till sig lagom mängd
på tallriken och hellre ta mat flera gånger. De pengar som
frigörs används till att köpa råvaror med högre kvalitet och
näringsinnehåll.
Utbildning och inspiration. Kockar och kökspersonal får nu
utbildning och inspiration både kring matlagning och arbetsteknik. I olika nätverk byter vi erfarenheter med kollegor i andra kommuner.
Samverkan med barn och föräldrar. Vi samverkar med barn
och ungdomar via skolornas matråd och elevråd. Detta arbete vill vi utveckla mera. Vi välkomnar även en dialog med
föräldrarna, bl a via brukarråden.
Måltiden
är viktig
De flesta har varierande erfarenheter av måltiderna från sin
egen skoltid. Tråkig mat i en stressande och bullrig miljö
bidrar varken till hälsa eller trivsel. Resultatet av detta kan
bli sämre studieprestationer, lägre näringsupptag, övervikt
etc. Elever som hoppar över lunchen kanske ersätter den
med mat som har sämre näringsvärde (och som man måste
betala för) eller rent av med godis och läsk.
Råvarorna till en lunch i Mölndals skolor och förskolor kostar idag
(2011) ca 8:00 kr per portion. När kostnader för personal, lokaler,
utrustning, transporter etc räknas in är kostnaden per portion 24:50 kr.
Lunch
30%
Frukost
20-25%
Mellanmål
15%
Middag
30-35%
Detta satsar vi på
•
Vi ska samverka mera med barnen och ungdomarna och bättre fånga upp deras idéer och synpunkter.
•Vi ska öka andelen mat som lagas från grunden.
•Vi ska sträva efter att laga och servera lagom mängd mat, så att alla blir mätta samtidigt som mängden
överbliven mat minimeras.
•Vi ska använda större andel ekologiska råvaror.
Maten i hemmet och förskolan eller skolan ska tillsammans ge det
dagliga näringsbehovet.
Ansvar och roller
Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen
Måltidsmiljö, schema, pedagogik, matråd
och brukarråd
E-post: [email protected]
Serviceförvaltningen/Produktion
Upphandling, inköp, matsedel, matproduktion
E-post: [email protected]
Denna folder har tagits fram i samarbete
med Folkhälsorådet i Mölndal.
Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal
Tel 031-315 10 00
www.molndal.se
Produkton: Backlund & Co, foto: Johan Wingborg, januari 2011
”Har du synpunkter, tankar och
idéer? Kontakta oss gärna”
Download