Så här jobbar vi med kosten i

advertisement
Så här jobbar vi med kosten i Funktionshinderverksamheten i Borås Stad
Jag är anställd som kostpedagog (100 %) i Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Mål med mitt arbete:
 Att ge ökad kunskap om mat och näringslära i grupp- och servicebostäderna.
 Att arbeta strukturerat men flexibelt med brukarens behov i centrum.
 Att öka delaktighet och självständighet gällande maten och måltiden.
 Att verka för bättre måltidsvanor för brukarna som bor i Grupp- och servicebostäderna
som på sikt kan ge en bättre hälsa.
FAMM
För att illustrera hur mycket som påverkar måltiden har vi använt oss av FAMM – Five
Aspects of Meal Model. Under dessa 5 rubriker kommer det mesta in som har med
måltidsarbetet att göra och som vi tycker är viktiga att jobba med.
Rummet
Mötet
Produkten
Styrsystem
Stämning
Utrustning och
hjälpmedel
Matsedel i text
och bild
Inredning
Färg och
Material
Dekoration
Värdskapet:
Stöd & Service
Bemötande
Inflytande
Trygghet
Näringslära
Livsmedel
Maträtter
Recept
Kvalitet
Inspiration
Livsmedelshygien och
Egenkontroll
Ekonomi
Ledarskap
Policys och
riktlinjer
Utrustning
Kommunikation
Avkoppling
Upplevelse
Sinnesupplevelse
Dessa är en
kombination av
de andra 4
värdena.
Som kostpedagog håller jag i kostombudsträffar. Vi har 1-2 kostombud per enhet och jag
kallar till möten 4 gånger per år. Vi har i dagsläget 38 enheter.
Teman på mötena kan t ex vara:
 Enkel näringslära – energigivande ämnen, vad behöver vi för att må bra mm
 Olika personer har olika energibehov- man/kvinna, ung/gammal, aktiv/passiv
 Tallriksmodellen – hur tillämpar man den?
 Livsmedelshygien – i enhetens gemensamma kök
 Måltidsdokument – kvalitetssäkra måltiden per person
 Kost med förändrad konsistens – vilka olika behov finns och hur gör vi?
 Delaktighet i matlagningen – struktur i arbetet ger bättre förutsättningar.
 Att skapa en matsedel i bild och text – vem är matsedeln till för?
 Utrustning, hjälpmedel, stol och sittställning – arbetsterapeut inbjuden till mötet
 Hur kan måltiden uppfattas när man har autism? – pedagog inbjuden till mötet
 Att äta för en bättre miljö – miljöstrateg inbjuden till mötet
Måltidsdokument
För att kvalitetssäkra måltiden för varje person så har vi nu börjat jobba med
måltidsdokument. Detta blir ett redskap både för ordinarie personal, för nyanställda och för
vikarier. Det viktiga är att personalen ska anpassa sig efter brukarens behov av stöd. Det är
inte brukaren som ska anpassa sig efter varje personal.
Vi har tillsammans tagit fram ett dokument där vi skriver ner det som är viktigt för varje
person, t ex:
2013-12-05, Birgitta Toll
 Var äter jag? Och när äter jag?
 Kan jag ta maten själv?
 Kan jag äta själv eller behöver jag hjälp?
 Jag ser dåligt och behöver därför hjälp med xxx.
Mm, mm.
Måltidsdokumentet ska finnas tillgängligt och det ska uppdateras löpande.
Övervikt och undervikt
Ett flertal av de personer som har stöd och service enligt LSS har övervikt eller fetma och
detta försöker vi möta genom att se vad var och en har för behov och hur vi med små
förändringar kan göra stor skillnad.
Vi har också de som har svårt att behålla sina kg. Dels på grund av tugg och sväljsvårigheter
och dels på grund av mycket spasmer och kramper som kan vara mycket energikrävande.
Vi jobbar med de generella råd som Livsmedelsverket har satt ihop:





Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre
frukter och två rejäla nävar grönsaker.
Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan.
Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.
För att illustrera detta för personalen har jag använt mig av tallriksmodellen. Dessa verktyg är
bra grunder i arbetet med maten.
Grundmodellen
Gå ner i vikt
Potatis pasta
ris
Kött o fisk
Potatis pasta
ris
Kött o fisk
Grönsaker
Grönsaker
Vi pratar också mycket om att minska ner på sockermängderna. Vad dricker man till maten?
Ofta är det saft. Byt ut mot vatten. Smaksätt eventuellt med gurka eller citron och lime. Drick
mjölk till frukost och mellanmål. En del kanske vill ha en öl till maten.
Fikabröd behövs inte varje dag. Minska ner detta till helgen och till särskilda tillfällen.
Prata även med utförare av daglig verksamhet. Hur ser det ut vid mellanmålen? Är det kaffe
och kaka varje dag? Be dem byta till knäckebröd och/eller frukt istället.
Birgitta Toll
Kostpedagog
Sociala omsorgsförvaltningen
Borås Stad
[email protected]
2013-12-05, Birgitta Toll
Download