Första världskriget -The Great war/ det
stora kriget
”Kriget som skulle göra slut på alla krig”
10 miljoner människor slaktade, för vad?
INGENTING!
Meningslös slakt i 4 år mellan 1914-18
Första världskrigets fasor
Första världskriget -The Great war/ det
stora kriget
• Varför blev det krig?
• Hur krigade man och vilka var inblandade?
• Vem vann och varför?
• Vilka konsekvenser fick kriget?
Första världskriget – varför krig?
• Nationerna i Europa växte och tävlade med
varandra om råvaror och kolonier.
• Varje land ville vara störst och
framgångsrikast, med mest och störst fabriker
• Länderna rustade för krig och ville visa upp sin
krigsmakt.
• Gamla oförrätter (förlorade krig) låg och
skvalpade i bakgrunden, ex. Fransk-Tyska
kriget 1870.
Första världskriget – varför krig?
• Europa uppdelat i allianser.
– Trippel-ententen som var Frankrike, Ryssland och
England.
– Centralmakterna som var Tyskland och ÖsterrikeUngern. Osmanska riket (Turkiet) tillhörde även.
• Hjälper varandra om någon i alliansen blir
attackerad.
Första världskriget – varför krig?
• Skotten i Sarajevo
– Österrike och Serbien rivaler om Bosnien,
Österrike la beslag på Bosnien.
– Österrikiske kronprinsen Frans Ferdinand på besök
i Sarajevo.
– Ferdinand skjuten av serbiska terroristen Gavriljo
Princip, tillhörde Svarta Handen som ville göra
Bosnien serbiskt.
Första världskriget – varför krig?
• Kedjereaktion efter skotten i Sarajevo
– Krig mellan Österrike och Serbien
– Tysklands kejsare Wilhelm II ivrig påhejare för krig,
ville visa upp sin Tysklands styrka i krig. I allians
med Österrike-Ungern.
– Serbien allierade med Ryssland, ryska tsaren
Nikolaj II anfaller Österrike. Frankrike lovar hjälpa
Ryssland
– Detta får Tyskland att utlösa sin krigsplan
Schlieffenplanen.
Första världskriget – varför krig?
• Schlieffenplanen gick ut på att utkämpa ett
två-frontskrig, både mot väst och öst.
• Förklarade krig mot både Ryssland och
Frankrike.
• Var tvungen att marschera genom Belgien för
att komma till Frankrike, tillräcklig ursäkt för
England att ge sig in i kriget.
Första världskriget – hur krigade man?
Augusti 1914, kriget nu ett faktum
Folk jublade och var säkra på att just deras
pojkar skulle vinna
” Pojkarna är hemma till jul igen”
Första världskriget – hur krigade man?
• Skyttegravskrig - ”Trench war”
– Båda parter körde fast efter månad och grävde ner
sig i skyttegravar.
– Arméerna jämlika och utrustade med kulsprutor
och artilleri.
– Nya vapen som effektiviserade dödande och
förändrade krigets spelregler. Kulspruta, tyngre
artilleri, och till viss del pansarvagnen som kom att
utvecklas och bli effektiv först i Andra världskriget,
Blitzkrieg.
Första världskriget – hur krigade man?
• Västfronten
– Från Engelska kanalen, genom Frankrike till
schweiziska gränsen.
– Tyskar mot fransmän och engelsmän framförallt.
– ”På Västfronten intet nytt” – bok och film
– ”One” – sång av Metallica, baserad på ”Johnny got
his gun”
Första världskriget – hur krigade man?
• Östfronten
– Ojämn kamp
– Tyskland gjord lätta framsteg mot ett svagt
Ryssland
– Svält, död och krig ledde till det ryska folkets
missnöje och tsar Nikolaj II störtades, den ryska
revolutionen hade inletts.
– Fred slöts på östfronten 1917, efter att Ryssland i
princip hade gett upp.
Första världskriget – hur krigade man?
• Slaget vid Verdun 1916
– Cirka 300 000 döda och 500 00 skadade
• Slaget vid Passchendaele 1917
– Hundratusentals döda och skadade, historiker
osäkra på siffrorna.
• Slaget vid Somme 1916
– Över en miljon döda och skadade
– YouTube - Passchendaele Attack
Först världskriget – vem vann och
varför?
• USA stöttade England och Frankrike med
vapen och livsmedel.
• Tyskland ville sätta stopp för detta, sänkte
amerikanska fartyg på väg till Europa.
• USA blir nu direkt involverad i kriget, därför
världskrig.
Först världskriget – vem vann och
varför?
• Med USA och dess stora industri och manskap
på sin sida vann Frankrike och England kriget.
– USA skickade två miljoner soldater till Europa
– USA - överlägsen industriell kapacitet.
• Bilar
• Artilleri
• Vapen
• Fredag kl. 11 den 11 november 1918
Först världskriget – vilka
konsekvenser?
• Versaillesfreden
– Frankrike ute efter att hämnas, USA ville ha fred i
framtiden.
– England, USA och Frankrike samlades i Versailles
utanför Paris, (historisk förnedrande betydelse)
Tyskland fick inte vara med.
•
•
•
•
Tyskland hade all skuld till kriget
Tyskland skulle betala kolossala skadestånd
Tyskland fick bara ha en minimal armé
Tyskland blev stympat och delar av landet tillföll Polen,
Frankrike och Danmark
Först världskriget – vilka
konsekvenser?
• Nationernas Förbund
– Ett misslyckat försök att skapa framtid fred
– Drevs igenom av Woodrow Wilson, men USA gick
inte med.
– Wilson ville bringa demokrati och
självbestämmande till mindra nationer.
– Tanken var att Nationernas Förbund skulle ingripa
när något land skulle starta krig.
– Världen försökte igen ca 25 år senare, vad heter
den organisationen?
Först världskriget – vilka
konsekvenser?
• Förändrade samhället
– Männen gick ut i krig och hemma jobbade
industrierna på högvarv.
– Kvinnorna klev för första gången in på
arbetsmarknaden.
– Arbetarna fick större makt eftersom det var brist
på arbetskraft
– Ökad jämställdhet, bidrog tilla att många kvinnor i
länder fick rösträtt, Sverige 1919, första valet
1921.
Först världskriget – vilka
konsekvenser?
• Skapade nya nationer enligt Wilsons vision om
självbestämmande demokratier. Kejsare och tsar
avsattes.
–
–
–
–
–
Estland, Lettland och Litauen
Finland
Jugoslavien
Tjeckoslovakien och Polen
Österrike och Ungern
• Osmanska Riket upplöstes och delades upp i olika
brittiska och franska protektorat. Grunden för hur
Mellanöstern ser ut idag. Gertrude Bell – Irak Jordanien
Först världskriget – vilka
konsekvenser?
• USA blev den nya supermakten
– Europeiska stornationer slagit sönder varandra
– Världens starkaste industriland och avgjort kriget
– Världens första massproducerade bil T-Forden av
Henry Ford.
Ryska revolutionen 1917
Kommunisterna tog makten via revolution mot tsar
Nikolaj II
Möjlig tack vare första världskriget
Revolution och inbördeskrig dödade 20 miljoner
ryssar
Lenin och Stalin huvudfigurer som formade
historien
Ryska revolutionen – varför?
• Ryssland fattigt omodernt bondesamhälle,
fattigdom och svält tillhörde vardagen.
• Eskalerade under första världskriget – folk fick
nog av extrem fattigdom svält och krig och
störtade tsar Nikolaj II 1917.
• Soldater hade skickats till fronten obeväpnad
med order om att ta vapen från döda soldater,
fanns inte alltid. Bara under 1915 dog två
miljoner ryska soldater.
Ryska revolutionen – varför?
• Startade i huvudstaden Petrograd (S:t
Petersburg)
– Hungrande kvinnor krävde bröd och folk tog till
våld.
– Soldater beordrades att skjuta mot folket, men
vägrade och gick över på folkets sida.
Ryska revolutionen – vad hände?
• Kaos följde efter att tsaren hade störtats
– Mycket svag regering bildades med sikte på
demokrati
– Runt om i landet började små sovjeter bildas, råd
på ryska
– Sovjeter var massmöten där folk skapade egna
regler och lagar, utan att bry sig om regeringen
– Soldater återvände från fronten och tillsammans
med bönderna tog de från godsägarna vad de
tyckte tillhörde dem.
Ryska revolutionen – vad hände?
• Kommunisterna tar makten
– Vladimir Uljanov Lenin, ledare för socialistiska
bolsjevikpartiet, kommer från ryska ordet för
majoritet och var en utbrytning av marxistiska
socialdemokrater som blev kommunister.
– Lenin tar över makten genom kupp mot
regeringen och sovjeterna godkände honom som
Rysslands ledare
– Lenin höll demokratiska val men förlorade, återtog
ännu en gång makten med våld.
Ryska revolutionen – vad hände?
• Inbördeskrig mellan de röda (kommunisterna)
och de vita (motståndare, soldater ur tsarens
armé, stödda av England och USA)
– Fruktansvärt lidande för det ryska folket
– Fabriker stängde och pengar blev värdelösa
– Kommunisterna beslagtog böndernas mat, då
vägrade bönderna arbeta, ännu värre matbrist!
Ryska revolutionen – vad hände?
• Kommunisterna vann efter två år och
förvandlade Ryssland till Sovjetunionen år
1920
– Alla andra partier förbjöds
– Lenin blev ledare
Ryska revolution - konsekvenser
• Sovjetunion blev en enpartistat
(kommunisterna)
• Sovjetunion präglades av korruption och att
partimedlemmarna skulle få det bra, folket
fick smulorna som blev över.
• Kommunisterna styrde landet i 70 år framöver
men levererade aldrig det de hade lovat –
folkets frihet och rättvisa…