omorganisation

advertisement
Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt
– omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB
Sabina Anderberg, Avdelningschef
Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Luleå 2014-11-27
Innehåll
Förvärv i förändring
●
Bakgrund och strategier
●
Vägval och arbetssätt
●
Möjligheter och utmaningar
●
Tid för ev. frågor
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
2013-10-08
/ Sabina Anderberg, Avdelningen för media,
Stockholms universitetsbibliotek
Vision 2014 - 2017
Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och
relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation
som bidrar till Stockholms universitets forskning och
undervisning i världsklass.
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Nya förvärvet hösten 2012
Samordna och integrera tryckt och elektroniskt förvärv
Användarnas efterfrågan och behov styr
Elektronisk version när möjligt
Resurs- och kostnadseffektivt förvärv
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Ny avdelning, nya personer, nya
arbetsuppgifter och nytt sätt att arbeta
●
Ämnesövergripande arbete och mer personoberoende
●
Skapa rutiner, checklistor och riktlinjer
●
Transparent och dokumenterad verksamhet
●
Kompetensutveckling, kunskapsöverföring, rekrytering
●
Skapa nya och rensa upp gamla arbetsflöden
●
Centraliserat förvärv och gemensam förvärvsbudget
●
Nya förutsättningar
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Ticket/OTRS Media
●
Schemalagd bemanning 1 dag/veckan á 3 personer/grupp
●
Inköpsförslag, accessärenden, prenumerationsbesked,
leverantörsinformation, PR
●
Medias webbformulär och mejladress kopplat till systemet
●
Media en av totalt 16 ärendeköer vid SUB
●
Cirka 6000 ärenden hittills 2014
●
Alla köper allt – (nästan)
●
Drygt 4700 inköpsförslag (webbformulär och omvandlade inlån)
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Ticket/OTRS Media forts.
Fördelar
Nackdelar
●
Mer enhetligt och samordnat
●
Statistiken bristfällig
●
Likvärdig servicenivå/svar
●
Överblick att fånga upp ev.
●
Ärendehistorik och sökmöjligheter
enskilda återkommande
●
Se och samla inflödet av ärenden
knepigheter och
●
Transparent och personoberoende
●
Lättarbetat, lära av/hjälpa
”systemmissbruk”
varandra
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Vad innebär vår mediepolicy?
●
Vi tillhandahåller tjänster för snabb tillgång till
efterfrågade medieresurser
●
Vi väljer i första hand elektronisk version
●
Användarnas behov, efterfrågan och
användning avgör i högre grad köp/lån/avslut
●
Vi bevakar inte ämnen, beställningar eller
förlagsutgivning
●
Delvis flexibelt bestånd
●
Nytt förhållningssätt till vårt bestånd och hur
vi införskaffar medieresurser.
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Varför elektroniskt?
●
Snabb åtkomst 24/7
●
Tillgängligt för flera samtidiga användare (oftast)
●
Tillgängligt över hela campus och via proxy hemifrån
för SU:s användare
●
Lätt att uppdatera och sprida
●
Sparar hyllutrymme, hyllarbete, bokvård
●
På sikt mer interaktivitet användare/teknik
●
Miljövänligt – sparar papper och transport
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Varför efterfrågestyrt?
●
Användarna vet vad de behöver, när de behöver det
●
Vi köper inte medieresurser för troliga
nutida eller framtida behov
●
Omöjligt att bevaka allt
●
Relevanta medieresurser hittas inte enbart
i bibliotekskatalogen längre
●
PDA & EBS -modeller från förlag –
ersätter delvis bibliotekets tidigare ämnesbevakning
●
Behoven och användningen styr beståndsutvecklingen.
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Reaktioner på mediepolicyn?
2014-11-27
/ Avdelningen för Media, Stockholms universitetsbibliotek
En användares e-boksreflektion
2014-11-27
/ Avdelningen för Media, Stockholms universitetsbibliotek
Möjligheter och utmaningar
•
Vara pionjär, kunna påverka, dela med sig
•
Nya arbetssätt - flexibilitet och justering,
möjlighet till snabbare anpassning och
beslut
•
Intensivt arbete på kort tid omorganisation + ombyggnation
•
Nya uppdrag - nya förutsättningar och
behov
2014-11-27
Bild hämtad från Britannica Image Quest
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Avslutningsvis
För att få till förändring krävs att:
●
Vara modig och prestigelös
●
Vara delaktig och ta ansvar
●
Våga göra ”fel” och göra om
●
Vänta ut – förändringar tar tid!
Bild hämtad från Britannica Image Quest
2014-11-27
/ Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Tack för er uppmärksamhet!
Sabina Anderberg, Avdelningschef
Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
[email protected]
Download