Prel.verksamhetsplan_2016 - Välkommen till GCF Musslan i Värmland

advertisement
Preliminär Verksamhetsplan för GCF Musslan år 2016
GCF Musslan är en ideell förening av och för gyncancerbehandlade kvinnor, politiskt och religiöst
obunden. Vi vill knyta kontakter till och mellan kvinnor som behandlas för gynekologisk cancer.
Genom information och kamratlig samvaro vill vi också stödja dem som behöver vårt stöd,
dela med oss av våra erfarenheter och förmedla ett positivt budskap.
Följande aktiviteter är planerade för år 2016:
 Planera GCF Musslans 20-årsjubileum den 7 november 2016
 Regelbundna styrelsemöten
• Allmänna medlemsmöten i olika Värmländska städer.
• Musslans ordförande deltar i möten med ledningsgruppen för gynekologi på CSK.
• Vi kommer att fortsätta samarbetet med bröstcancer, prostatacancer, ILCO, mag- och
tarmcancergrupperna i Värmland med öppna föreläsningsserier för medlemmar och
allmänheten.
• Projektet "invandrarkvinnor med gynekologiska besvär" fortsätter
• Information i skolor
• Samarbete med andra cancerföreningar i Värmland och Norge
• Musslan är en av medlemsföreningarna i Gynsam (Gyncancerföreningarnas Nationella
Samarbetsorganisation) och deltar i deras styrelsemöten och aktiviteter.
• Musslan är en av medlemsföreningarna i HSO Värmland och delar i deras styrelsemöten
och aktiviteter.
• Delta i Handikappförbunden Värmlands möten, seminarier och kurser
• Deltagande i RCC:s möten
• Skriva artiklar i Gynsamposten där Musslans ordförande är redaktör
• Delta i Nordiska Cancerfondens möten
• Delta i Europeiska Cancerkongresser såsom ECPC, ESGO, ESMO mfl (Betalas av EU)
• Globe-athon 2016 i Stockholm
• Världscancerdagen 2016
Karlstad den 20 januari 2015
Maude Andersson
Birgit Olsson
Jill Ericson
Eila Jarneman
Maritha Lindberg
Ninni Bye
Download