En ekologisk exkursion - Ragnar Lindstedts undervisning

advertisement
En ekologisk exkursion – Naturkunskap 1b
Den här exkursionen kommer att ha fokus på följande centrala innehåll:
Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och
ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster,
resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel
observationer, klassificering, mätningar och experiment
samt etiska förhållningssätt kopplade till det
naturvetenskapliga utforskandet.
Uppgiften
Välj ett ekosystem som finns i närheten, t ex ån, stranden, lövskogen, dammen eller ängen. Det går
också bra att avgränsa ett mindre ekosystem som t ex en stubbe eller en död trädstam.
Skriv ner hypoteser om hur ni tror att ert ekosystem kommer att vara med avseende på
växtsamhälle, djursamhälle, nedbrytare samt miljöfaktorer. Koncentrera er på det ni tror kommer
vara vanligast.
Studera det ekosystem ni valt i mer detalj. Ta gärna en bild på ert ekosystem och olika arter,
miljöfaktorer med mera som ni kan använda i er rapport. Använd gärna mobilen för att söka fakta.
Efter att exkursionen är slut. Välj ut lämpligt faktaunderlag som kan beskriva ert valda ekosystem
och den/de arter ni valt att fokusera på, t ex läroboken, faktabok eller lämplig hemsida.
Stämmer er hypoteser? Motivera varför de stämmer eller inte stämmer.
Skriv sedan vilka som är de vanligaste producenterna i ert valda ekosystem. Beskriv även några
konsumenter och om det är möjligt någon tänkbar toppkonsument.
Gå sedan in och skriv rent era anteckningar från ovanstående i rapportform. Alltså:

Namn, klass och kurs högst upp till höger eller i sidhuvudet.

Inledning (alltså vad handlar den här observationsstudien om? Varför utförs den?)

Hypoteser. Alltså vad tror ni om ert ekosystem och de/den art ni valt?

Beskriv era observationer enligt ovan

Skriv ner fakta så att ni kan svara på hypoteserna

Svar på hypoteser

Slutsatser. Sammanfatta studien i någon eller några kärnfulla meningar

Källor
Skicka färdig rapport bifogad i ett mejl till [email protected]
Kom ihåg att skriva namn i mejlet.
Download