Under våren kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i

advertisement
Planering i engelska för åk 5 vårterminen 2013
Under våren kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska.
Några områden handlar om länder, intressen och musik. Vi utgår från ett
läromedel i engelska som heter Right on. Du kommer att få lära dig många
nya ord och fraser som du har användning för när du ska kommunicera på
engelska. Genom att arbeta med temaområdena på olika sätt får du
möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och samtala på engelska!
Målet är att du ska vilja och våga använda din engelska för att kommunicera
med andra, och framför allt, att ha kul!
Du kommer att få lära dig mer om:
-
hur man använder engelska språket i tal/samtal
hur man uttalar engelska
hur man läser olika texter på engelska
hur man skriver enkla texter på engelska
engelska ord och fraser inom olika välbekanta ämnesområden
enkel engelsk grammatik
hur man lever i några engelsktalande länder
Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi på lektionerna använda engelska på många olika
sätt. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna till, men framförallt tala engelska.
Du kommer bland annat att få:


















Bygga upp ditt ordförråd genom att arbeta med olika temaområden utifrån boken Right on. Vi
tränar på/repeterar och använder ord och fraser som vi jobbar med.
Lära dig mer om engelskans språkregler – grammatik – utifrån de temaområden vi jobbar med i
boken Right on
Härma och säga efter i talkör
Läsa texter från olika medier (böcker, sångtexter, internet…)
Lyssna till tydligt talad engelska
Lyssna till, göra och följa instruktioner
Skriva egna enkla texter på engelska
Göra rollspel och dramatiseringar
Intervjua och samtala på engelska med dina klasskompisar, din familj och dina vänner
Arbeta med projects och göra muntliga och skriftliga presentationer utifrån ämnen vi jobbar med,
både enskilt och i grupp
Lyssna till/sjunga engelska sånger
Översätta engelska sångtexter till svenska
Lyssna till kända låtar och fylla i ord som fattas i sångtexten
Lära dig några engelska rim och ramsor
Sjunga och göra engelska ”Action songs” (med rörelser)
Leka lekar på engelska
Spela spel på engelska
Se engelska filmer och tv-program
Bedömning
Detta kommer jag att bedöma:
-
hur du kan läsa enkla texter på engelska och visa att du förstår innehållet
hur du kan förstå tydligt talad, enkel engelska
hur du kan uttala engelska
hur du kan skriva enkla texter inom några för dig bekanta ämnesområden (med enkel stavning och
enkla grammatiska regler)
-
hur du kan formulera dina muntliga och skriftliga framställningar (tydlighet och sammanhang)
-
hur du kan delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord
och fraser
hur du kan använda dig av strategier för att kommunicera bättre muntligt och skriftligt
hur du kan använda dig av strategier för att bättre förstå det du hör och läser
-
Ur boken Right on, går vi igenom följande områden, ord och fraser under terminen. Du gör en
självbedömning efter varje avslutat arbetsområde. Där beskriver du vad du tycker att du kan av det vi gjort
och om du fortfarande känner dig osäker på något. Jag och du bedömer hur du kan:

go shopping and say what you want to buy

ask how much things cost in a shop

describe what some people are doing right now (playing, singing, eating)

explain what people can do on a beach

compare and talk about some countries and cities in the world

make a presentation of a country

talk about the weather and compare temperatures between places

explain what you can do in an amusement park

write an invitation to a party

describe a party you went to and what you did

talk about something that happened yesterday or last week

write a short letter

name some famous Swedish people and say why they are famous

make a presentation about your own hobby/interest

say what hobbies/interests my friends have

explain how you and your family can help an organization

give examples of different kinds of music styles

ask someone about a concert he or she went to

talk about the history of pop and rock music

talk about what kind of music you like

make a presentation of an artist/group that you like

answer questions about what you did this morning

say how to get from one place to another

tell some facts about USA and Canada

tell some facts about Sweden
Download