Anestesiologisk bedömning av obstetriska patienter

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-02-07
9712-2
1 (2)
Anestesiologisk bedömning av obstetriska patienter
MEDICINSK INDIKATION
Identifiera de gravida kvinnor som har en ökad risk för anestesiologiska
komplikationer. Öka säkerheten vid förlossningen och eventuella invasiva ingrepp i
anslutning till denna.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


Remiss till Anestesimottagningen (i Cosmic) skrivs efter läkarbedömning på
planeringsrond eller besök på Spec-mvc. Ange beräknat förlossningsdatum.
Remissen kan vara en förfrågan om handläggning av en patient läkarkollegor
emellan och behöver inte innebära att den gravida kvinnan kallas till besök.
Tillstånd där anestesiologisk bedömning bör göras:













Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Obesitas med ett BMI >40 vid inskrivningen på BMM.
Tidigare allergisk reaktion på anestesimedel eller lokalanestetikum.
Medfödd eller förvärvad blödningsbenägenhet (gäller inte vid Fragminbehandling
för trombosprofylax).
Binjurebarksinsufficiens med pågående eller nyligen avslutad
substitutionsbehandling samt hypofystumör med större endokrin rubbning, som
kräver speciell substitutionsbehandling.
Thyreotoxikos som inte är välinställd.
Känd hjärtsjukdom (handläggs i samråd mellan Spec-mvc, kardiolog och
anestesiolog).
Svår astma eller KOL samt annan svår lungsjukdom.
Malign hypertoni.
Patienter med pågående missbruk av läkemedel, droger eller alkohol.
Neuro/muskulära sjukdomar som:
- MS (multipel skleros)
- MG (myastenia gravis)
- Svår EP (epilepsi)
- Kongenitala missbildningar, t ex myelomeningocele
- Muskeldystrofi inklusive sjukdom hos nära anhörig
Porfyri.
Reumatisk sjukdom om kvinnan har begränsad gapförmåga eller inskränkt
förmåga till bakåtböjning i nacken samt stor svårighet att kyfosera lumbalryggen.
Grav skolios samt aktuella ryggbesvär med neurologisk påverkan, vid behov i
samråd med ortoped/neurokirurg. (Vanliga skoliosbesvär eller diskbråck utan
aktuell neurologi behöver alltså inte bedömas.)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-02-07
9712-2
2 (2)
Anestesiologisk bedömning av obstetriska patienter




Genomgången operation i ryggen med främmande material, kan även behöva
bedömas av behandlande ortoped/neurokirurg inför ställningstagande till
regionalanestesi.
Patient med transplanterat organ.
Cystisk fibros.
Svåra autoimmuna sjukdomar med organpåverkan, t ex SLE.
REFERENSER
Förlaga Anestesiologisk bedömning av obstetriska patienter, Kvinnosjukvården,
Akademiska sjukhuset.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards