IKT och samhället, MKV C HT10 Else Nygren

advertisement
Social interaktion och
sociala nätverk emergens
IKT och samhället, MKV C HT10
Else Nygren
lördag, 2010 september 18
Bakgrund
lördag, 2010 september 18
lördag, 2010 september 18
lördag, 2010 september 18
...om dataspel
• Dataspel inte tidningar och TV är det
dominerande mediet i unga människors liv
• Vi måste förändra vår syn på media literacy
för att förstå vad detta innebär
• I detta nya landskap av dataspel,
mobiltelefoner, podcasting, blogging, SMS
och andra medie-intensiva upplevelser är
barnen deltagare, inte konsumenter
lördag, 2010 september 18
Henry Jenkins
• 2010-talets Marshall McLuhan
• Professor of Communication, Journalism
and Cinematic Arts
lördag, 2010 september 18
lördag, 2010 september 18
Jenkins tre begrepp
• Mediakonvergens
• Deltagarkultur
• Kollektiv intelligens
lördag, 2010 september 18
Mediekonvergens
lördag, 2010 september 18
Mediekonvergens
• Mediakonvergens inte främst om teknik
• Media konvergens är ett främst en kulturell
förändring
• Konvergens sker i hjärnan på individuella
konsumenter och i deras interaktion med
varandra
• Konsumtion har förvandlats till en kollektiv
process, kollektiv intelligens
lördag, 2010 september 18
Jenkins forts
• Mediakonvergens kommer att förändra
sättet att fungera för:
• religion
• utbildning
• det juridiska systemet
• politik
• marknadsföring
• det militära systemet
lördag, 2010 september 18
Mediering
lördag, 2010 september 18
Mediering
• Direkt mediering
• Remediering
• Hypermediering
lördag, 2010 september 18
Direkt mediering
• Man vill få mediet att försvinna
• Man vill utplåna spåren efter konstnären
• Jämför Albertis fönster och dagens
datoranimerade grafik
lördag, 2010 september 18
Re-mediering
• Ett material överflyttas till ett annat
medium
• Från roman till film
• Från film till spel
• Från spel till film
lördag, 2010 september 18
Hypermediering
• Vi gör om ett råmaterial i form av texter,
bilder, animeringar och film
• till något som vi kan tillgodogöra oss
genom att följa länkar på ett icke-linjärt sätt
• Ordningen är inte förutbestämd
lördag, 2010 september 18
Deltagarkultur
lördag, 2010 september 18
Användaren skapar
innehållet
lördag, 2010 september 18
Webb 2.0
lördag, 2010 september 18
Fan creations
lördag, 2010 september 18
Sociala nätverkstjänster
lördag, 2010 september 18
lördag, 2010 september 18
Social network services
• Wikis
Blogging
•
• Digg
Social
•
• Messaging
network
services
• Email
• Voice
• Wikipedia
chat
• Folksono
my
• File
sharing
lördag, 2010 september 18
• social
indexing
• Vloggs
• Chat
• MySpace
• P2P
• RSS feed
Kollektiv intelligens
lördag, 2010 september 18
Kollektiv intelligens
• Ingen vet allt
• Alla vet något
• Genom att poola kunskap kan vi skapa
något
• Pierre Levy
• Francis Galton 1911
lördag, 2010 september 18
Types of collective
intelligence
lördag, 2010 september 18
Empowerment
• Jamie Heywood
• Broder dog i ALS
• Skapade en patient community
• PatientsLikeMe
lördag, 2010 september 18
tisdag, 2010 februari 16
lördag, 2010 september 18
Folksonomy
lördag, 2010 september 18
Social indexering
lördag, 2010 september 18
Wikis
lördag, 2010 september 18
Emergens
lördag, 2010 september 18
Konvergenskultur representerar ett skifte
i våra relationer till populärkultur, men de
färdigheter som vi förvärvar genom denna
lek kommer att ha stor betydelse för hur
vi kommer att lära oss saker, arbeta, delta
i den politiska processen och interagera
socialt med andra människor över hela
världen
lördag, 2010 september 18
Download