Kan man få all sin ström från solen? Måste taket vara mot söder

advertisement
Nu kommer solen!
[email protected]
Med 35% bidrag
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
6
kW
0
Användning
Typ
Solceller
Direktel
Värmepump
Ventilation
TV/Datorer
Belysning
Tvätt
Spis
Kyl/Frys
Fastighetsel
Solceller
Hushållsström
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
6
kW
0
Användning
Typ
Solceller
Direktel
Värmepump
Ventilation
TV/Datorer
Belysning
Tvätt
Spis
Kyl/Frys
Fastighetsel
Solceller
Hushållsström
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
6
kW
0
Användning
Typ
Solceller
Direktel
Värmepump
Ventilation
TV/Datorer
Belysning
Tvätt
Spis
Kyl/Frys
Fastighetsel
Solceller
Hushållsström
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
6
kW
0
Användning
Typ
Solceller
Direktel
Värmepump
Ventilation
TV/Datorer
Belysning
Tvätt
Spis
Kyl/Frys
Fastighetsel
Solceller
Hushållsström
2-3 %
2-3 %
Använder
själv
Köper
Säljer
(inkl. Moms)
(inkl. Moms)
Klimathot?
100
EU Klimatmål 2050
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
EU Klimatmål 2050
90
80
70
60
50
40
Mål
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
EU Klimatmål 2050
90
80
70
Tagna beslut
60
50
40
Mål
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
EU Klimatmål 2050
90
80
70
Tagna beslut
60
50
40
Mål
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Klimathot?
Elproduktion 2012
EU
Norden
Sverige
Elproduktion 2012
EU
Norden
Sverige
Elproduktion 2012
EU
Norden
Sverige
Elproduktion 2012
EU
Norden
Sverige
Elproduktion 2012
EU
Norden
Sverige
?
(inkl. Moms)
(inkl. Moms)
100
EU Klimatmål 2050
90
80
70
Tagna beslut
60
50
40
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
90
80
70
60
Solceller i bostäder 2,5% per år
50
40
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Elbilar
1 av 40 per år
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Elbilar
1 av 40 per år
10 paneler per bil
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
90
80
70
60
50
40
Industritak
1 av 40 per år
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
100
90
80
70
Solceller till lägre kostnad än ny kärnkraft
60
50
40
30
20
10
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Hur gör man?
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
Stadshuset
Söder
Yndevägen
Sydost
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Yndevägen
Stadshuset
Yndevägen
Sydväst
Öst och väst
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
2-3 %
2-3 %
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
Hur mycket kostar strömmen?
Idag?
Om 2 år?
Om 5 år?
Nettodebitering
Nettodebitering
Du betalar bara för den ström
som du inte producerar själv
på ett år.
Nettodebitering
Du betalar bara för den ström
som du inte producerar själv
på ett år.
Alla vill att vi ska ha det
Nettodebitering
Du betalar bara för den ström
som du inte producerar själv
på ett år.
Alla vill att vi ska ha det
Men får vi det?
Skatteavdrag 60 öre/kWh
Utredning
Förslag
Budget
Regeringsbeslut
Riksdag?
1 juli 2014?
Skatteavdrag 60 öre/kWh
Utredning
Förslag
Budget
Regeringsbeslut
Riksdag?
1 juli 2014?
Exempel på bolag som betalar 80 öre plus Moms per kWh för överskott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sölvesborg energi
Egen El
Lunds energi
Kreab, Klippan
Nynäshamn energi
Ringsjö energi
Dala Energi Elnät
Borlänge Energi Elnät
Falu Elnät
Hedemora Energi
Malungs Elnät
Smedjebacken Energi Nät
Envikens Elnät
Falkenberg energi
mfl.
Exempel på bolag som betalar 80 öre plus Moms per kWh för överskott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sölvesborg energi
Egen El
Lunds energi
Kreab, Klippan
Nynäshamn energi
Ringsjö energi
Dala Energi Elnät
Borlänge Energi Elnät
Falu Elnät
Hedemora Energi
Malungs Elnät
Smedjebacken Energi Nät
Envikens Elnät
Falkenberg energi
mfl.
Exempel på bolag som betalar 80 öre plus Moms per kWh för överskott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sölvesborg energi
Egen El
Lunds energi
Kreab, Klippan
Nynäshamn energi
Ringsjö energi
Dala Energi Elnät
Borlänge Energi Elnät
Falu Elnät
Hedemora Energi
Malungs Elnät
Smedjebacken Energi Nät
Envikens Elnät
Falkenberg energi
60 öre utöver skatterabatten
mfl.
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
Hur mycket kostar det?
8–8–8
Kostnad per kW toppeffekt
Solceller
8000 kr
Kostnad per kW toppeffekt
Solceller
Allt annat
8000 kr
8000 kr
Kostnad per kW toppeffekt
Solceller
Allt annat
Arbete
8000 kr
8000 kr
8000 kr
Kostnad per kW toppeffekt
Solceller
8000 kr
Allt annat
8000 kr
Arbete
8000 kr
Totalt 24 000 kr per kW
Kostnad per kW toppeffekt
Solceller
8000 kr
Allt annat
8000 kr
Arbete
8000 kr
Totalt 24 000 kr per kW
6 kW kostar högst 144 000 kr
Livslängd 30-50 år
Livslängd 30-50 år
Anläggningen sparar in sig
3-5 gånger
under sin livstid
Livslängd minst 30 år
a, Betala av lånet med samma summa strömmen skulle ha kostat
och ha gratis el i 15 år, eller mer
Livslängd minst 30 år
a, Betala av lånet med samma summa strömmen skulle ha kostat
och ha gratis el i 15 år, eller mer
b, Betala av lånet på 30 år och få strömmen
för halva priset under tiden
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
35 % av totalpriset
Kan man få all sin ström från solen?
Måste taket vara mot söder?
Hur går det på vintern?
Kan man sälja sin el?
Går det ihop sig?
Inkoppling?
Bidrag?
Hur?
solvesborg.se/energiradgivning
solvesborg.se/energiradgivning
facebook.se/energiradgivning
solvesborg.se/energiradgivning
facebook.se/energiradgivning
Lars Ivarsson
Download