Olika komponenter - Blommensbergsskolan

advertisement
Olika komponenter
Resistans
Det är resistans i glödlampans tråd som får den att glöda(lysa). När strömmen av elektroner
pressas igenom den tunna tråden blir den så varm att den börjar glöda. Det beror på att tråden
är tunn och elektronerna har svårt att passera.
Resistans minskar strömmen.
Ju större resistans ett motstånd har desto svårare har strömmen att passera
Resistor
Resistorer används i elektriska apparater för att varje komponent ska få rätt ström och
spänning.
Resistans mäts i ohm(Ω)
Ohms lag:
Resistans = Spänning
Strömmen
Diod/lysdiod
En diod släpper igenom ström åt bara ena hållet. Triangeln i symbolen är en pil som anger den
riktning som strömmen släpps igenom.
Lysdioder används som markeringar på radio- och TV-apparater, mobiltelefoner, kameror,
skyltar och mycket annat.
Trafiksignaler är till stor del lysdioder.
Lysdioder är mycket mer energisnåla än lampor.
Lysdioder finns i flera
färger. Röda, gröna och
gula är vanliga.
Transistor
Transistorn räknas som en av de största uppfinningarna någonsin.
En transistor kan styra en stark ström med hjälp av en svag ström.
Transistorn kan på så sätt användas som förstärkare i radion, stereon och i telefoner.
Transistorn kan också användas som förstärkare. En liten strömförändring i basen blir en stor
strömförändring i kollektorn.
Transistorn är grunden för datorer och en mängd andra produkter. De finns överallt där det
finns elektronik: Radio, TV, telefon, navigeringssystem, kodlås, betalkort, leksaker, larm
m.m.
Transistorn leder ström mellan kollektor och emitter, men bara om det kommer in en liten
ström på basen. Därför kan transistorn användas som strömbrytare. Den kan slå till och från
upp till 100 miljoner gånger på en sekund.
Sådan kapacitet behövs t ex i dagens datorer.
Kondensatorn
Kondensatorn kan lagra elektrisk energi.
Kondensatorns ena platta blir då positivt laddad och den andra plattan blir negativt laddad.
Spänningen stannar kvar mellan plattorna även när batteriet tas bort.
Kondensatorn laddas snabbt ur.
Förmågan att lagra elektrisk energi kallas kapacitans och mäts i farad(F)
Spole
En spole består av en isolerad tråd som är formad som en spiral.
När likström går genom spolen uppkommer ett magnetfält i och runt den.
Spolar används ihop med kondensatorer för att skapa radiovågor.
Integrerade kretsar
En integrerad krets består av ett stort antal elektroniska kretsar på en väldigt liten yta.
Metoden gör att varje enskild komponent inte behöver lödas fast.
Det ryms flera miljoner komponenter på en yta av 3*4 mm.
Download