Munvård - Actavis

advertisement
1. Starka tänder
2. Andedräkt
3. Torr mun
1. Starka tänder
Tandens uppbyggnad
Vuxna: 28-32 tänder
Barn: 20 tänder
Emaljen: kroppens hårdaste vävnad
Stark emalj är nyckeln till en tand
som är motståndskraftig.
Stark emalj
Minska risken för karies. Karies är en skada
på tändernas emalj, om den skadan inte
behandlas bildas ett hål i tanden.
Idag är karies den mest förekommande
orsaken till både tandförlust och smärta i
munnen.
Besök tandvården regelbundet.
Karies och Rotkaries
Karies uppstår ofta i områden som är svåra att nå
och hålla rena. Ses till en början ofta som en vit,
mätt rand eller brunaktig fläck.
Kronan
> kronkaries
Rotytan
> rotkaries
- Bakterier producerar syror som sänker pH i
munnen och som påverkar emaljen som kan
resultera i karies.
- Om man äter och dricker ofta ökar risken för
karies.
- I genomsnitt utvecklar ca 30-40% av de äldre
patienterna rotkaries.
Om Fluor
Fluor är ett grundämne som finns i jordskorpan.
Fluor är den mest välkända metoden för att
förebygga och behandla karies. Redan på 1950talet såg man ett samband mellan karies och
förekomst av fluorrika/fluorfattiga områden.
”En återgång till användning av
fluorfri tandkräm vore att ta ett
kliv 60 år bakåt i tiden och
äventyra den goda tandhälsa som
byggts upp inte minst bland barn
och ungdomar”, skriver Peter
Lingström professor på
Universitetet i Göteborg.
• Stärker tandens emalj och blottlagda rotytor
• Befintliga kariesangrepp utvecklas långsammare
eller stoppas upp helt
• Små hål kan läka
http://www.svt.se/opinion/article2298115.svt
Fluorprodukter för egenvård
Tandkräm: funnits sedan 1945. Fluor är tillsatta för
att ge starkare tänder. Det finns ett starkt
vetenskapligt stöd för att fluortandkräm minskar
risken för karies.
Sköljning: en mängd olika munskölj och rena
fluorskölj finns på marknaden idag och har funnits
sedan 50-talet. Viktigt är att ett tillägg till
tandborstningen ska addera fluor och inte ”skölja
bort” fluor som tillförts av tandkrämen.
Tabletter: olika styrkor och smaker. Det är bra om
tabletten kan placeras i närheten av kariesangreppet.
Tuggummi:
stimulerar salivproduktionen,
Tillsätts fluor med tuggummit
blir effekten ur ett kariesförebyggande perspektiv
ännu bättre. Tugga minst 20 min efter intag.
Tandpetare och tandtråd:
tandpetare och tandtråd som frisätter fluor och
därmed kommer åt trånga utrymmen i munnen.
Grupper med extra behov av fluor
Alla som har en förhöjd kariesrisk behöver
ett extra fluortillskott utöver
fluortandkräm.
Exempel på grupper med ökad kariesrisk:
• redan har mycket karies och fyllningar
• har tandställning
• har känsliga tandhalsar
• har nedsatt salivsekretion
• ofta småäter
Fluorhalt
Kliniska studier visar att en högre fluorhalt i
tandkräm har en bättre kariesreducerande
effekt än en lägre.1
Ett liknande samband när det gäller fluorskölj
0,2% NaF ger initialt cirka 4 gånger så mycket
fluor som 0,05% NaF.
1. SBU 2002: Att förebygga karies.
Vilken fluorhalt ska man välja?
0,0225% NaF
-
0,05% NaF
+/- 0
0,2% NaF
+
Ref: Mystikos et al. 2011
Att ta med sig…
Tandborstning med fluortandkräm är A och O
Viktigt att välja rätt fluorhalt
Goda mat- och dryckesvanor
Besök tandläkare regelbundet
2. Andedräkt
Dålig andedräkt
Dålig andedräkt (halitos) är något
som för många blir ett socialt
problem. Det finns både en äkta
halitos och en upplevd.
Sedan har vi halitofobi.
Prevalens: 2,4% - 28%.
Orsaker till dålig andedräkt
Dålig andedräkt kommer nästan alltid från munnen.
Bakterier kommer i kontakt med proteiner,
svavelföreningar frigörs. Uppfattas som illaluktande.
• Sjukdomar. T.ex. diabetes, njursvikt
• Mediciner, T.ex. antibiotika kan ge dålig lukt i
munnen
• Muntorrhet gör att bakterierna får bättre fäste och
blir flera
• Kräkningar och sura uppstötningar
• Bakterierbeläggningar kring tänderna eller på
tungan
Vad kan man göra själv?
Säkerställ att du inte är torr i munnen, saliven
motverkar dålig andedräkt.
Ät och drick med jämna mellanrum.
Ta mekaniskt bort beläggningar med skrapa eller
tandborste (rengör tungan).
Tuggummi och sugtabletter ökar rengöringen och
salivstimuleringen.
Munskölj och/eller tabletter som innehåller zink i
kombination med CHX har förmågan att binda till
svavelföreningar och därmed neutralisera den dåliga
lukten.
Våga fråga om råd!
Dålig andedräkt och barn
Även små barn kan ibland drabbas av
dålig andedräkt.
En anledning kan vara mycket mjölk och
mjölkprodukter (även bröstmjölk).
Produkter med Zn och CHX
En kombination av en låg dos klorhexidin och zink
ger effekt mot dålig andedräkt.
Långtidsverkan är kopplad till CHX-substansen i
produkten.
Sammansättningen av aktiva substanser i SB12 och
Flux Fresh är enligt studier likvärdig.1, 2
1. Thrane et al. 2009
2. Avdelningen för cariologi, Institutionen för odontologi, Göteborgs Universitet 2012
Actavis exempel på
produkt för god andedräkt
Flux Fresh Mint
• fluorskölj för god andedräkt och starka
tänder
• Kombination av zink och låg dos
klorhexidin
• 0,2% NaF
Flux Fresh Drops
• sockerfria drops mot dålig andedräkt
• Innehåller zink som neutraliserar orsaken
till dålig lukt och fluor (0,05 mg F) som
förebygger karies
3. Torr mun
Torr mun
En känsla av eller faktisk torr mun.
Muntorra får ofta en känslig och skör slemhinna.
Vid muntorrhet ökar risken för flera orala
sjukdomar.
Redan vid en mycket lite påverkan minskas den
kariesförebyggande egenskapen av saliven!
Gör aptiten och tuggförmågan sämre. Oförmågan
att tugga ordentligt leder till minskat kaloriintag (ca
400 färre kalorier).
Det är vanligt med muntorrhet
I en studie från 1996 visar författaren att den
generella andelen muntorra är 27,3% bland
kvinnor och 21,3% bland männen.
I en annan studie från 2009 ser man att andelen
kvinnor +55 har en prevalens av muntorrhet på
över 50%.1, 2
Förekomsten blir mer vanlig ju äldre
populationen blir.
1. Nederfors, T. Xerestomia: Prevalence and pharmacontheraphy with special
reference to beta-adrenoceptor antagonists. Akademisk avhandling, Göteborg 1996.
2. Muntorrhet kan identifieras och lindras. Inger Wårdh, Incitament 4/2009
Saliv
Saliven produceras i 3 par körtlar
Normal salivflöde är 0,7- 1,5 l/dag.
• 1 ml saliv i munnen, sväljer förloras
0,3 ml.
• Saliven agerar som en buffert för att
bibehålla pH-värdet i munnen (6,27,6).
Vad orsakar torr mun?
Sjukdomar: En del sjukdomar påverkar körtlarna som
producerar saliv. T.ex. Sjögrens syndrom, HIV/Aids
och diabetes.
Strålning: Salivkörtlarna kan bli skadade om de
utsätts för strålning.
Nervskador: Skador mot huvud/halsområdet kan
skada nerverna vilket i sin tur kan påverka körtlarnas
förmåga att förstå att de ska producera saliv.
Munandning: Att andas genom munnen torkar ut
slemhinnorna.
Vad orsakar torr mun?
Över 200 mediciner ger torr mun som biverkan1
• Psykofarmaka
• Antihistaminer
• Inkontinensmedicin
• Cellgifter (gör ofta saliven mer trögflytande)
Antalet mediciner: Det finns studier som visar på
att om man tar > 4 mediciner om dagen löper
man med en omedelbar risk för torr mun.2
1. G. Nordenram Läkartidningen nr 5, 2002 vol 99
2. Lars Kroon, Nordisk geriatrik, 2000
Konsekvenser av torr mun
• Karies
• Gingivit och parodontit
• Sår i munnen
• Vardagsproblematik (äta, tala, sova)
• Sociala problem (dålig andedräkt,
obehag)
Tecken på muntorrhet.
• En känsla av torr mun
• Munnen känns som läskpapper på morgonen
Muntorrhet är inget som
kommer över en natt.
Symptomen varierar från
lite upplevd muntorrhet
till en extrem torrhet och
en brännande tunga.
• Sluddrigt tal om du talar länge utan att sippa vatten
• Heshet och/eller hosta
• En känsla av ökad muntorrhet vid fysisk ansträngning
• Undviker starkt kryddad mat (svider på tungan)
• Torra läppar (alltid cerat)
Ref. Ipsos market research 2010.
Actavis exempel på produkter för torr mun
Tack för idag!
Download