Material-från-gamla-hemsidan-Umeå

advertisement
Skriv in http://gammal/sanktlukas.se/umea så kommer era resp sidor upp i en trädvy och blir då klickbara. För att komma tillbaka till resp sida så skriv in
http://gammal.sanktlukas.se/umea igen. Här är skärmdumpar från era sidor på den gamla hemsidan.
Psykoterapi och samtalsstöd i Umeå
Ibland kommer tillfällen i livet när det är viktigt att stanna upp och samtala om sin livssituation. Hos
oss på S:t Lukas i Umeå kan du få hjälp via psykoterapi eller samtalsstöd.
När man har fastnat i sina egna tankebanor, obearbetade kriser eller upplever tillvaron som meningslös, kan det psykoterapeutiska samtalet vara ett sätt att
komma vidare. Vår erfarenhet är att man i det psykoterapeutiska samtalet kan dela och bearbeta sina svårigheter med någon som står utanför den situation man
befinner sig i.
Det kan handla om en konkret personlig kris, där tillvaron känns svår eller t.o.m. meningslös. Det kan gälla relationer till betydelsefulla personer, som en
period framstår som problemfyllda, eller svåra att hantera.
Man kan också ha utvecklat symptom (depressivitet, ångest, utbrändhet)
Vi erbjuder:
PDT (psykodynamisk terapi)
Existentiell terapi
Bildterapi (I bildterapin använder vi bilden som uttrycksmedel och samtalar sedan om bilderna)
Sexologisk terapi (bedömning, rådgivning och terapi) både enskilt och i par.
KBT (kognitiv beteendeterapi)
Hur går jag vidare?
Kontakta oss på S:t Lukas i Umeå
Parsamtal och familjesamtal i Umeå
Många upplever att en relation kan bli mer och mer stum.
I familjerådgivning får deltagarna möjlighet att klargöra förväntningar, besvikelser och sådant som kan ha blivit outtalat eller glömts. Man
får lyssna till sin partner utifrån andra perspektiv än de gamla vanliga. De som hamnat i kris och söker hjälp konstaterar ofta att de borde ha
börjat i familjerådgivning långt tidigare. Om man som par eller familj söker hjälp, kan några samtal vara tillräckligt för att vända en negativ
utveckling.
Hur går jag vidare?
Kontakta oss på S:t Lukas i Umeå
Mottagningen
Välkommen till S:t Lukas mottagning i Umeå
S:t Lukas har sedan mitten av 70-talet bedrivit psykoterapi i Umeå. Nu finns vi på Kungsg. 48, 1 tr. Observera att man når ingången via en passage längs
uteserveringen.
Vi som arbetar på mottagningen är:
Verksamhetschef: Gudrun Edholm, 073-814 05 30, e-post: [email protected]
Sekreterare: Anette Eriksson, 090-14 05 30 e-post: [email protected]
Psykoterapeuter:
Monica Wennström, leg. psykoterapeut, handledare och lärare, socionom, 073-064 05 30, e-post: [email protected]
Gudrun Edholm, leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, specialistutbildning i psykiatri, handledare, auktoriserad specialist i klinisk sexologi, 073-814 05 30,
e-post:[email protected]
Birgit Lindström, leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, bildterapeut, 073-811 05 30, e-post: [email protected]
Maud Jonsson, leg. psykoterapeut, handledare och lärare, socionom 073-067 05 30, e-post: [email protected]
Solveig Carlsson, leg. psykoterapeut, socionom, 070-690 70 27, e-post:[email protected]
Karin Egberg Thyme, leg. psykoterapeut, handledare, medicine dr, socionom 073-811 05 30, e-post: [email protected]
Ylva Semelius, leg. psykoterapeut, handledare, socionom, 073-079 05 30, e-post:[email protected]
Föreningen S:t Lukas i Umeå
Värdegrund:
Organisationen S:t Lukas bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén är en syn på människan som en helhet med såväl fysiska,
psykiska som existentiella och andliga behov.
Föreningen är en ideell, politiskt obunden, allmännyttig förening. Den är ekonomiskt självständig, men organisatoriskt knuten till Förbundet S:t Lukas.
Förbundet har f.n. 32 föreningar spridda över hela landet, varav 31 driver psykoterapimottagningar och inom rörelsen finns totalt drygt 200 anställda.
Förbundets utbildnings-och själavårdsinstitut samt kansli finns i Stockholm.
Föreningen i Umeå bildades 1976. Den håller sitt årsmöte under mars månad och har en styrelse med ideellt arbetande förtroendevalda ledamöter
och mottagningens verksamhetschef adjungerad. Föreningen har en arbetsgrupp som sammanställer ett föreningsprogram för varje termin.
Styrelse i S:t







Roland Lundmark, ordförande, omvald på ett år
Gunilla Berglund, omvald på två år
Carin Bjuhr, nyval 2015
Annelie Kero, nyval 2015
Karin Nordfeldt Hansson, nyval 2015
Olof Enfält, nyval 2016, på två år
Martin Bolving, nyval 2016, på två år
Revisorer: Revisor Malin Blom, E&Y och Bertil Burén, båda omvalda på ett år. Revisorssuppleanter Mona Björklund, omval på ett år, samt Lars Jacobsson,
nyval ett år. Valberedning består av Barbro Appelblad och Mikael Sandlund.
Välkommen att bli medlem!
Ett föreningsbrev med aktuell information skickas ut med några månaders mellanrum, se nedan. Som medlem stödjer du ett viktigt arbete för människors hälsa
i Umeregionen, både offentligt och professionellt via mottagningen, se denna. Du får inbjudan till föreningens programaktiviteter och annan
information. Medlemsanmälan gör du enklast genom inbetalning av årsavgiften 200 kr (250 kr för familj) till föreningens bankgirokonto 5299-3953. Märk
inbetalningsavin med namn, adress, e-post, (för utskicken) tel nr och ”årsavgift”.
Stöd S:t Lukas insamlingsfond
Insamlade medel används till att subventionera samtalsavgifter för personer som behöver psykoterapeutisk hjälp vid mottagningen, men inte har
råd med hela avgiften. Din gåva är av stor betydelse i svåra livssituationer och skickas till S:t Lukas Insamlingsfond, bankgiro 5299-3953. Märk
inbetalningen GÅVA.
Program för S:t Lukas i Umeå 2016
HÖSTENS PROGRAM
FÖRELÄSNING OM HÖGFUNGERANDE AUTISM
"Vad behöver jag känna till och tänka på i mötet med personer med högfungerande autism eller autistiska drag?"
Föreläsare: Anna Rosa Perris, leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri
Leg. psykoterapeut och KBT -handledare
Tid: 3 oktober 2016 kl. 19.00-20.30
Plats: Café Station, Umeå
Fri entré.
VÄLKOMNA!
Programgrupp
Gunilla Berglund
[email protected]
Carin Bjuhr
[email protected]
Anneli Kero
[email protected]
Kristoffer Fredriksson
[email protected]
Programidéer kan framföras till ovanstående.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards