Räkna med Ohm.

advertisement
!21/2!
!
6/!S‹lob!nfe!Pin
I en elektrisk krets råder ett enkelt samband
mellan spänning, resistans och ström. Sambandet kallas Ohms lag efter sin upptäckare,
tysken George Ohm. I den här uppgiften får
du träna på att räkna med Ohms lag.
1. Till en spänningskälla är en amperemeter och
en resistor kopplade i serie enligt bilden nedan.
Parallellt med resistorn finns en voltmeter.
Studera kretsen och svara på följande frågor:
a) Hur hög är spänningen?
b) Hur hög är strömmen?
2A
5. Använd Ohms lag och svara på följande:
a) Vilken är resistansen då spänningen är 5 V
och strömmen 200 mA?
b) Vilken är resistansen då spänningen är 2 V
och strömmen 40 mA?
Ohms lag kan skrivas på ytterligare två sätt.
Använd Ohms lag och svara på frågorna 6–7.
spänning = resistans · ström
ström =
spänning
resistans
6. Vad visar voltmetrarna?
a)
2. Med hjälp av Ohms lag kan du beräkna
resistansen hos resistorn. Använd Ohms
lag och svara på frågorna.
resistans =
spänning
ström
U
R=
I
a) Vilken resistans har resistorn på bilden ovan?
b) Hur stor skulle resistansen ha varit om
spänningen varit 40 V och strömmen 1 A?
c) Hur stor är resistansen om voltmetern visar
24 V och amperemetern 0,5 A?
3. Ström mäts i enheten ampere (A). En mindre
enhet är en milliampere (mA). Vilka tal saknas?
a)
8 mA = ? A
b) 400 mA = ? A
c) 70 mA = ? A
4. Vilka tal saknas?
a) 0,008 A = ? mA
b) 1,2 A = ? mA
c) 0,05 A = ? mA
Kopiering tillåten. Spektrum Fysik © Liber AB
b)
1 A = 1 000 mA
1 mA = 0,001 A
7. Vad visar amperemetrarna?
a)
b)
U = R · I
I =
U
R
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards