Använt hembränd sprit de senaste 12 månaderna

advertisement
Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och
Helsingborg 2012
SLF Strategisk samhällsplanering
Innehåll
• Under våren 2012 svarade alla elever i årskurs 6, 9 och
årskurs 2 i gymnasiet på frågor om hälsa, fritidsvanor,
matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och samlevnad,
skolan, trygghet och demokrati.
• Undersökningen är ett samarbete mellan Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och de skånska kommunerna.
• Undersökningen genomförs vart fjärde år.
• För mer information: helsingborg.se/statistik
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur mår du rent allmänt?
Andelen som svarat ”mycket bra” eller ”bra” på frågan
100
90
90.3
92.5
87.2
80
82
70
60
%
Skåne
50
Helsingborg
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur frisk tycker du att du är?
Andelen som har svarat att de är ”mycket friska”
80
70
67.1
68.7
60
62.8
56.4
50
Skåne
% 40
Helsingborg
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Känner du dig stressad i din vardag?
Andelen som uppgett att de ”Ofta är stressade i sin vardag”
30
27.4
25
25.9
20
Skåne
% 15
Helsingborg
10
11.8
12.8
5
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur många timmar per natt brukar du sova på
vardagar? Andelen som svarat ”mindre än sju timmars sömn per natt vardag”
50
45
42.9
40
35
38.1
36.4
35.3
30
Skåne
% 25
Helsingborg
20
15
10
5
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur många timmar om dagen brukar du titta på TV?
Andelen som svarat att de sitter “minst 3 timmar per dag framför tv:n på fritiden”
16
14
12
10
%
14.2
13.8
12.6
10.6
Skåne
8
Helsingborg
6
4
2
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur många timmar per dag sitter du i
genomsnitt framför datorn på fritiden?
Andelen som svarat ”Minst tre timmar om dagen framför datorn”
50
45
40
45.5
41.1
35
30
Skåne
% 25
Helsingborg
22.3
20
18.8
15
10
5
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur ofta har du under de senaste 6
månaderna haft följande besvär?
”Andelen som uppgett besvär mer än en gång i veckan”
30
25
24.9
21.4
20
18.4 18.7
17.5
16.9
% 15
15
14.5
Helsingborg
12.6
10
11.4
11
9.7
8.1
7.2
9.2
7.9
5
0
Huvudvärk
Ont i magen
Ont i ryggen
Känt sig yr
Huvudvärk
Ont i magen
Pojkar
Ont i ryggen
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Skåne
Känt sig yr
Har du just nu någon riktigt nära vän som du kan samtala
förtroligt med om nästan alla dina personliga saker?
Andelen som uppgett att de inte har någon nära vän
9
8
7.9
7
6
5
5.5
Skåne
4.9
%
4
4.3
3
2
1
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Helsingborg
Man kan lita på de flesta människor
Andelen som uppger att man inte håller med eller inte alls håller med
80
70
67.9
67.9
60
56.2
56.8
50
Skåne
% 40
Helsingborg
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur ofta brukar du?
Andelen som uppgett att de äter frukt och grönsaker flera gånger om dagen
40
35
36.3
33.3
30
30.8
29.9
25
26.8
26.7
21.8
% 20
Skåne
19.4
Helsingborg
15
10
5
0
Grönsaker
Frukt/bär
Grönsaker
Pojkar
Frukt/bär
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Hur ofta äter du följande måltider under
en vanlig vecka?
Andelen som uppgett att de varje dag ätit frukost, lunch respektive middag. . Regelbundna måltidsvanor
innebär att man äter frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen varje dag hela veckan
90
80
77
70
75.2
72.2
71.5
72.6
68
65.3 64.9
63.5
60
57.9
62.7
57.4
50
%
45.1
46.8
Skåne
40
Helsingborg
37.6
30
32.2
20
10
0
Frukost
Lagad lunch
Lagad mat på
kvällen
Regelbundna
måltidsvanor
Frukost
Lagad lunch
Pojkar
Lagad mat på
kvällen
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Regelbundna
måltidsvanor
Somatiska besvär
30
25
20
% 15
Skåne
Helsingborg
10
5
0
Huvudvärk
Ont i magen Ont i ryggen
Känt sig yr
Huvudvärk
Ont i magen Ont i ryggen
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Känt sig yr
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Eksem
Nickelallergi
Födoämnesallergi
Allergi ögon/näsa
Astma
Eksem
Nickelallergi
Födoämnesallergi
Allergi ögon/näsa
Astma
Allergier
30
25
20
% 15
10
Skåne
5
Helsingborg
0
Pojkar
SLF Strategisk samhällsplanering
Flickor
ADHD eller ADD
Läs-/Skrivsvårigheter
Rörelsehinder
Synnedsättning
Öronsus/tinnitus*
Hörselnedsättning
ADHD eller ADD
Läs-/Skrivsvårigheter
Rörelsehinder
Synnedsättning
Öronsus/tinnitus*
Hörselnedsättning
Funktionsnedsättning
14
12
10
8
%
6
4
Skåne
2
Helsingborg
0
Råkat ut för olycka under de senaste 12
månaderna som fått dem att besöka sjukhus
40
35
30
25
Skåne
% 20
Helsingborg
15
10
5
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Druckit alkohol de senaste 12 månaderna
45
40
35
30
25
Pojkar
%
Flickor
20
15
10
5
0
Helsingborg
Skåne
SLF Strategisk samhällsplanering
Använt hembränd sprit de senaste 12
månaderna
9
8
7
6
5
Skåne
%
Helsingborg
4
3
2
1
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Dricker folköl, starköl, vin eller sprit minst en
gång i månaden
25
20
15
%
Skåne
Helsingborg
10
5
0
Sprit
Vin
Starköl
Pojkar
Folköl
Sprit
Vin
Starköl
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Folköl
Röker varje dag eller nästan varje dag
20
18
16
14
12
Skåne
% 10
Helsingborg
8
6
4
2
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Upplever att de har mycket stora eller stora möjligheter
att föra fram sina åsikter i kommunen
20
18
16
14
12
% 10
8
6
4
2
0
Skåne
Helsingborg
SLF Strategisk samhällsplanering
Har erbjudits att prova narkotika under de
senaste 12 månaderna
25
20
15
Skåne
%
Helsingborg
10
5
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Har använt narkotika
10
9
8
7
6
%
Skåne
5
Helsingborg
4
3
2
1
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Mobbad mer än en gång i månaden skolan under
de senaste månaderna
6
5
4
Pojkar
% 3
Flickor
2
1
0
Skåne
Helsingborg
SLF Strategisk samhällsplanering
Alltid eller nästan alltid närvarande på idrotten
i skolan
100
90
80
70
60
%
Skåne
50
Helsingborg
40
30
20
10
0
Pojkar
Flickor
SLF Strategisk samhällsplanering
Om de niondeklassare om svarat
Kön
Födelseland
SLF Strategisk samhällsplanering
Bor tillsammans med
Trångbodd
Mer än 2 boende per
rum exklusive kök och
vardagsrum
Föräldrarnas
födelseland
Föräldrarnas sysselsättning
SLF Strategisk samhällsplanering
Download