2014-12-15 INBJUDAN – Alla kan göra något – allas lika

advertisement
Till
Förbundsavdelningar
För vidarebefordran till klubbar och sektioner
2014-12-15
INBJUDAN – Alla kan göra något – allas lika värde och lika rättigheter.
Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot
varandra. Detta gäller i så väl samhället i stort som på arbetsmarknaden
som helhet, och på den enskilda arbetsplatsen.
Vi kan alla göra något genom att stå upp för våra värderingar och för våra
arbetskamrater. Facket har därför startat ett långsiktigt arbete för att motverka
diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter
– ”Alla kan göra något”.
Målgrupp
Förtroendevalda
Plats ABF Jönköping
Datum 20 okt
Sista anmälningsdag 6 okt
Kl 08,30 – 16,00
Ekonomi
Respektive förbundsavdelning regler gäller för inkomstbortfall. Övriga kostnader som
deltagaravgift står din fackliga organisation för, samt eventuella resekostnader.
Ledighet
Begär ledigt enligt förtroendemannalagen senast 14 dagar före utbildningens början.
Skulle du få förhinder eller undrar över något går det bra att kontakta din förbundsavdelning
Övrigt
Bekräftelse kommer ca en vecka innan utbildningen startar. För övrig information kontakta
ditt fackliga ombud.
Anmälan görs till er förbundsavdelning.
Med vänliga hälsningar
Mariette Ljunggren
Tel: 0761 807911
[email protected]
Download