Undersökning vid 4 veckors ålder

advertisement
Hälsoövervakning/
Undersökning
vid 4 veckors ålder
Barnhälsovårdsenheten Gävleborg
Besök vid 4 veckors ålder
•
Teambesök – läkare och sjuksköterska
•
Hälsosamtal/Vägledning
•
Hälsoövervakning/Undersökning
•
Vaccinationer
•
Sammanfattning
Hälsoövervakning/Undersökning
•
Föräldrars frågor och funderingar
•
Uppföljning av FV2 och tidigare besök
•
Tillväxt och viktutveckling
Allmänt intryck
•
Är ett spädbarn slött, sprittigt, skakigt eller
ovanligt skrikigt?
•
Ser barnet friskt ut?
•
Rör sig barnet symmetriskt?
•
Tonus
Utvecklingsbedömning 4 veckor
Ålder 4 veckor
Moment
Bedömning av
Utförande
Avvikelse
Åtgärd
Rör armar och ben
liksidigt
Grovmotorik
Iaktta barnet avklätt
Asymmetri,
slapphet
Remiss barnläkare
Fixerar och följer
boll med blicken
Kommunikation
seende
För liten röd boll ca. 20 cm
framför barnets ansikte
Fixerar inte, följer
inte med blicken
Omprövning, om bestående
svårigheter
Remiss till
Ögonläkare/Barnläkare
Hudfärg
•
Påtagligt blekt?
•
Cyanos? Central/perifer?
•
Ikterus?
Blek
•
Lågt blodvärde
•
Infektion
•
Medfött hjärtfel
•
Kyla
•
Hypoglukemi
Perifer cyanos
•
Högt Hb
•
Kyla
Central cyanos
•
Hjärtfel
•
Lungsjukdom
•
Infektion
•
Hypoglukemi
Ikterus
•
Fysiologisk ikterus hos nyfödda
•
Bröstmjölksutlöst ikterus
•
Urinvägsinfektion
•
Hypothyreos
•
Medfödd hepatit
•
Gallstas
Reflexer
•
Sugreflexen
•
Sökreflexen
•
Mororeflexen
•
Gripreflexen
Skalle
•
•
Stora fontanellen
•
½-4 cm Ø
•
till 18 mån
Lilla fontanellen
•
till 2 mån
Asymmetrisk huvudform
Syns bäst ovanifrån
•
Lägesbetingad
•
Prematur synostos
Lägesbetingad asymmetrisk
huvudform
Lägesbetingad asymmetrisk
huvudform
•
Ensidigt läge - profylax
•
Lockas vända huvudet åt andra hållet
•
Ev mjuk avlastande kudde
•
Försvinner under andra levnadsåret
•
Magläge i vaket tillstånd
Snabb skalltillväxt/Stort huvud
Ärftligt
Hydrocefalus
Ärftligt stort huvud
•
Längd/vikt utveckling
•
Föräldrar/syskons huvudomfång
•
Psykomotorisk utveckling
•
Perinatala komplikationer
Hydrocephalus
Hydrocephalus
•
Ökat huvudomfång
•
Buktande, kuddig fontanell
•
Suturdiastas
•
Solnedgångsblick
•
Plötsligt uppkommen skelning
•
Irritabilitet, kräkningar, slöhet
Långsam skalltillväxt/Litet huvud
•
Ärftligt
•
Tidig suturslutning
•
Tillväxtstörning CNS
Fostersvulst
•
Föregående kroppsdel
•
Mjuk svullnad
•
Försvinner på några dagar
Kefalhematom
Kefalhematom
•
Blödning mellan skallben och periost
•
Syns efter 1-2 dygn
•
Mjuk svullnad som avgränsas av suturer
•
Resorberas spontant inom 4-12 veckor
Munhåla
Torsk
•
Jästsvamp infektion - Candida albicans
•
Vita beläggningar på slemhinnan i munnen
•
Nappar skall kokas dagligen.
•
Behandlas vid uttalade eller envisa förändringar med
nystatin mixtur
•
Mineralvatten, bikarbonatlösning, lingondricka,
gentianaviolett – Nej
Tungband
•
Är kort hos spädbarn
•
Sugförmågan eller talutvecklingen påverkas
ytterst sällan
•
Bedömning om klara problem vid amningen och
ett mycket stramt tungband
Ögon
Bedöm med ögonspegel
•
Röd reflex
•
Fixationsförmåga
•
Nystagmus
•
Grumling i pupiller eller media
Retinoblastom
•
Grågul reflex
•
Ofta bilat
•
Remiss ögon
Kongenital katarakt
•
Grumlig lins
•
Vit fläck i pupillen
•
Remiss ögon
Hemangiom
•
Utvecklas de första levnadsveckorna
•
Växer till 3-4 månaders ålder
•
Försvinner spontant under förskoleåldern
•
Åtgärdas om olämplig lokalisation
Undersökning av buk
•
Inspektion
•
•
Buken påtagligt stor?
Palpation
•
Lever
•
Mjälte
•
Njurloger
Buk
Navel
Navelgranulom
•
Tvätta med fys. koksalt 1-3 ggr/d
•
•
borta inom 3 veckor annars
Lapisering (silvernitrat)
•
Torr lapissticka och navel
•
Kan upprepas efter 1 v
Undersökning av testiklar
•
Vid födelsen 3-5% retentio testis
•
Vid 3-6 månaders ålder 1-2 %
•
Efter 6 månaders ålder är det ovanligt att
testiklar spontant vandrar ned
•
Prematura pojkar har i 30% retentio vid
födelsen
Testikel saknas
•
Testikeln är retinerad vid
födseln, men går ner
spontant första månaderna
•
Årliga kontroller – risk för
”återfall”
Testikel saknas
Retraktil
•
Testikel är inte i pungen men kan med viss
möda föras ned till botten
•
Årliga kontroller på BVC
•
Gärna tittas på hemma av föräldrar
Testikel saknas
Retinerad
•
Testikeln kan inte föras distalt om penisbasen
eller åker snabbt upp igen.
•
Remitteras vid 5-6 månaders ålder
Omskärelse av pojkar
•
Tillåtet under 18 år enligt Omskärelselagen (2001:499)
om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring
och betryggande hygien
•
Pojkar under två månader får omskäras av personer
som fått särskilt tillstånd av Inspektionen för vård och
omsorg, men legitimerad sjuksköterska måste då
ombesörja smärtlindring och god hygien
•
Omskärelse utan medicinska skäl utförs inte i Region
Gävleborg. Familjen får själva kontakta privat
vårdgivare.
Könsstympning av flickor
•
Kvinnlig omskärelse/könsstympning är enligt lag 1982:316
olagligt i alla former också om det utförs utomlands
•
Förekommer i Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och
Gambia
•
Barnhälsovården ska aktivt ta upp frågan med alla familjer i
riskgrupp
•
Tas upp när man etablerat kontakt med familjen, men måste
ske tidigare om familjen är på väg att resa utomlands.
Höftledsluxation
Ökad risk vid
•
hereditet
•
sätesförlossning
•
lägesdeformiteter
•
flicka
Höftledsluxation
•
Ensidig abduktionsinskränkning till <60-70°
•
Benlängdsskillnad med sträckta, adducerade ben
•
Asymmetrisk knähöjd i ryggläge med 90° vinkel i
höfter och knän
•
Asymmetriska lårveck
•
Patologisk abduktionsprövning eller
subluxationsprovokation
Avslutning
•
Informera om allmänna
vaccinationsprogrammet
•
Diskutera behov av BCG- och hepatit B vaccin
•
Föräldrar tveksamma till vaccination
•
Ta ställning till behov av riktade insatser
Download