Mål för

advertisement
ST-läkares specificerade mål för medicinsk kompetens inom
gastroenterologi, hepatologi och nutrition
Mål :
1. Att kunna principerna för utredning och behandling för följande sjukdomar:
Diagnos
Deltagit i
Själv utfört
1 IBD
Initial utredning
Förskrivning av läkemedel
3 Endoskopier
Beskrivning av PAD
Initial information
Förskrivning av läkemedel
Uppföljande möte
Patologrond
BUP-konferens
2 Celiaki
3 Endoskopier
Utredning
Patologronder
Initial information
Diskussion kring atypiska
Beskrivning av PAD
former
1-2 mottagningar
3 Födoämnes
Dietist auskultation
Mottagning. Planlagt utredning och
överkänslighet
behandling
4 Tarminsufficiens
Läkarbesök alternativt
Förskrivning av parenteral nutrition
Kort tarm
Diskussion kring principerna för
Initial uppfödning och
långtidsbehandling
5
6
Gastroesophageal
reflux
sjukdom(GERD)
Leversjukdomar
7
CF
pH analysering
Mottagning, planlagt utredning och
behandling
Varit med vid handläggning av
3 leverfall
Leverbiopsi
Utredning
2. Att kunna principerna för utredning av följande symptom
Symptom
Deltagit i
Själv utfört
A Långvariga buksmärtor
Mottagning, planlagt utredning
B Dålig tillväxt
½ dag med dietist
Mottagningsbesök
Utredning av dålig tillväxt
Anvisningar/råd om kostförstärkning
neonatalt och senare
Satt sond
C
D
Förstoppning
Långvarig diarré
Mottagning, planlagt utredning
Mottagning, planlagt initial
utredning
E Ikterus
Utredning av ikterus efter
föddhetsperioden
F GI blödning
Utredning av övre och nedre GI
blödning
G Kräkningar
Utredning av långvariga kräkningar
Uppföljning: Information ska ske om dessa mål före placering och följas upp efter
tjänstgöringen av lokal handledare. Dokumentation uppmuntras.
BLFs sektion för Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition 2006 Lena Grahnquist
Download