DET GREKISK-ROMERSKA EGYPTEN

advertisement
Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi
och antik historia
version 2014-01-20
DET GREKISK-ROMERSKA EGYPTEN
Masterkurs i Antikens kultur och samhällsliv 7,5 hp, VT 2014
Lärare: Susanne Carlsson (SC; kursansvarig) [email protected] Tel. 018-471 20 86
Åke Engsheden (ÅE) [email protected]
Daniel Henningsson (DH)
Patrik Klingborg (PK) [email protected]
Lars Karlsson (LK) [email protected]
Kerstin Höghammar (KH) [email protected]
Hans Lejdegård (HL) [email protected]
Närvaro/frånvaro: Närvaro är obligatorisk vid seminarierna. All frånvaro ska anmälas via e-post till
Susanne Carlsson
Tid: torsdagar kl. 13.1515
Lokal: varierar, se schemat
Dag
Lokal
23/1
16-0054
Undervisning
Ämne
Introduktion
Föreläsning
Schema, litteratur, examination
Förhållandet mellan Egypten och den grekiska världen före Alexander
Introduktion till seminariet 6/2
SC
ÅE
30/1
6-0031
Föreläsning
Papyri och andra källmaterial
Från Alexander till Kleopatra VII. Politisk och social översikt
SC
DH
6/2
6-0031
13/2
6-0031
20/2
6-0031
Seminarium
Rosettestenen i kontext  prästerskapet och farao
ÅE
Föreläsning
Hellenistisk vetenskap och biblioteket i Alexandria
PK
Föreläsning
Alexandrias topografi och stadsplan; Nilmosaiken
Bestäm ämne för examinationsuppgift
LK
27/2
6-0031
Föreläsning
Död och begravning i det hellenistiska och romerska Egypten
OBS! 15.15-16 Introduktion till seminariet 6/3
ÅE
KH
6/3
6-0022
13/3
6-0022
Seminarium
Regel eller undantag. Ptoleméerrikets ekonomi och penningpolitik
KH
Föreläsning
Det kristna Egypten
Introduktion till seminariet 27/3
HL
20/3
6-0022
28/3
Seminarium
Fundamentalister och konflikter i senantikens Egypten
HL
Inlämning av hemtentamen via Studentportalen
Download