Råd vid halsbränna och inflammation i matstrupen

advertisement
Råd vid halsbränna och
inflammation i matstrupen
NORMAL ÖVRE
MAGMUN
Med halsbränna menas en brännande sveda bakom bröstbenet
som börjar i bukens övre del och kan nå upp till halsen.
Halsbränna är ett symtom på reflux.
Reflux innebär att sur magsaft rinner upp i matstrupen och
orsakar irritation och inflammation av matstrupsslemhinnan.
Diafragmamuskel
Reflux förekommer normalt hos alla människor, men endast
tillfälligtvis och mycket kortvarigt, varför det inte ger upphov till
någon egentlig sjukdom i dessa fall.
Magsäck
Varför får man refluxsjukdomen?
Refluxsjukdom uppkommer när den över magmunnen inte sluter
tätt och i onormal omfattning öppnar sig mellan måltiderna.
En del har också en försvagning i diafragmamuskeln genom
vilken en del av magsäcken har glidit upp. Ett sådant bråck
kallas diafragmabråck eller hiatusbråck och det leder i många fall
till ökad reflux. Man kan ha reflux enbart under dagen eller
natten eller periodvis hela dygnet.
DIAFRAGMABRÅCK
Övre
magmun
DiafragmaDiafragmamuskel
muskel
Vid refluxsjukdom är halsbränna det mest typiska och vanligaste
symtomet. Sväljningsbesvär och smärta vid måltid kan
förekomma.
Magsäck
Rökning och vissa typer av läkemedel och mat t.ex. alkohol,
choklad, fet mat, och starka kryddor är olämpliga och kan
påverka över magmunnen och ge ökad reflux.
Allmänna råd
•
•
•
•
•
•
•
•
Undvik åtsittande kläder
Undvik övervikt
Undvik att dricka och äta 3 timmar före sänggåendet
Undvik kaffe, juice, fettrik och starkt kryddad mat, lök samt
tobak och alkohol
Undvik framåtböjningar och tunga lyft
Undvik förstoppning genom att äta fiberrik kost
Undvik att ligga plant. Höj sängens huvudända minst 15 cm
med träklossar under sängstolparna.
Undvik att ligga och sova på höger kroppssida.
Källa: B. Blomberg öl
endoskopienheten,
Medicinkliniken USÖ;Örebro
läns landsting 2003. Redigering
distriktsläkare L. Holmquist,
Nykvarns vårdcentral SLL.
Primärvården i Salem Nykvarn Södertälje Järna
Download