ergonomi - Salute mea

advertisement
ERGONOMI
Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar
Ergonomin kan ses i tre delar:
1. Belastningsergonomi (”Gamla ergonomin”)
Arbetsställning
Ensidig belastning
Tung belastning
2. Bildskärmsergonomi (”Nya ergonomin”)
Arbetsställning
Synförhållande
3. Arbetsorganisation
Stress
Psykisk press
BELASTNINGSERGONOMI:
Tänk ALLTID på arbetsställningen
– Enstaka tunga lyft
o
Undvik att lyfta långt från dig, håll tyngden nära kroppen
o
Undvik att lyfta och vrida dig samtidigt
o Tänk på att kroppen i sig själv kan vara en tung belastning
– Vid upprepade tunga lyft
o
Byt arbetsmoment med
jämna mellanrum
o
Ta pauser
Dålig ergonomi leder till BELASTNINGSSKADOR i rygg, nacke och musarm, där ca 90 %
någon gång blir sjukskrivna pga ryggproblem.
ARBETSSTÄLLNING VID DATORN:
Bildskärmen
– När du sitter framför datorn ska
du ha nacken och huvudet i neutral
position. Detta innebär flera saker.
Du ska ha skärmen så att du tittar
rakt fram, ev lite nedåt (20 grader
under horisontallinjen), ej uppåt
eller åt sidan.
– Undvika reflektioner från till
exempel fönster eller belysning.
Dessa tvingar dig att anstränga
ögonen i onödan.
Stol
– Det är väldigt viktigt att ha rätt höjd på stolen.
Undersidorna av armbågarna ska vara i höjd med
tangentbordet och musen. Sitter man bakåtlutad ska helst
armbågarna vara positionerade något lägre eftersom man då
med största säkerhet sitter med en annan vinkel på
överarmarna.
– Det är extra viktigt att ha stöd för handlederna och underarmarna om man sitter bakåtlutad.
Armstöd på stolen är en väldigt bra investering.
Långvariga och precisionskrävande arbetsuppgifter ska kunna utföras med avspända axlar och
armar nära och centralt framför kroppen på underarmsavstånd.
Bord
– Gärna kunna variera mellan
sittande och stående arbete vid
bordet (höj o sänkbart)
De inre och yttre arbetsområdena vid tex kassahantering eller skrivbordsjobb.
SKADOR:
Felaktig bildskärmsergonomi kan leda till belastningsskador. Typiska ”Datorskador” är:
– Musarm, vanligaste datorelaterade åkomman
o
Känsla av nålstick i händer och armar.
o
Svaghet i händer och armar.
o
Dålig känsel i händer och armar.
o
Kalla och ömma händer
– Inflammation i hand/handled
– Inflammation i armbåge
o
Inflammation på de ställen där senorna möter armbågsleden kan uppträda både på
fram- och baksidan av armbågen. Skadan brukar kallas tennisarmbåge eller golfarm.
Inflammationen utvecklas när man håller pekfingret klart att klicka på musen.
– Gamnacke
o
felaktigt placerad bildskärm (för högt)
Hakan skjuts framåt och nacken kröks. I och
med detta blottas ögonvitorna mer än normalt
vilket orsakar torra, irriterade ögon.
– Ryggvärk
o
Sitter fel
o
För stort yttre arbetsområde.
LJUD OCH LJUS:
Högt ljud = buller. Låt öronen vila ibland.
–
Använd öronskydd
GRÄNSVÄRDEN
Ljus
–
Rätt styrka o rätt placerad.
–
Undvik att ljusförhållandena ändras ofta
–
Undvik att jobba i allt för mörka miljöer – vi producerar mer melatonin – vårt sömnhormon
som gör att vi blir tröttare.
ARBETSMILJÖ:
Psykologiska faktorer som kan påverka:
Stress – både positiv och negativ och som kan ge sömnsvårigheter och en känsla av
otillräcklighet. Stressen kan bero på hög arbetsbelastning eller faktorer som:
o
Ledarskap – otydligt eller dåligt
o
Dålig kommunikation – otydlig eller dåligt, man vet inte vad som gäller
o
Delaktighet – att aldrig få vara med i beslut eller komma med förslag eller lösningar
o
Samarbete – att man inte fungerar och kan jobba ihop med de som man har runt omkring sig.
Andra psykologiska faktorer som kan påverka ens arbetsmiljö är mobbing och om man känner
sig otrygg på arbetsplatsen. Faktorer som också kan leda till stress.
Konsekvenser av dålig psykosocial arbetsmiljö är:
o
Huvudvärk
o
Spänningsvärk
o
Ryggont
o
Ångest
o
Ledvärk
o
Depressioner
o
Sömnlöshet
o
Utbrändhet
ÅTGÄRDER:
SKADAD?
1) Träning:
– Styrka
o
allmän
o
för rygg/mage/nacke
– Konditionsträning
o
Klarar hålla kroppen i bra position längre
2) Pausgympa/Micropauser:
3) Inställningar av arbetsplatsen:
o
tex höjd på skrivbord
o
Avstånd stol och bord.
o
Höj och sänkbart bord
o
Inställningar av datorskärmen
o
Byte av mushand
4) Lyfta rätt eller tekniska hjälpmedel
5) Inte röka…
o
Nikotin i tobak/snus kontraherar (drar ihop)
blodkärlen och försämrar genomblödningen i ledbrosk
och diskarna mellan ryggkotorna
o
Brosket och diskarna dämpar tryck och gör rörelsen
mellan leder mjukare.
o
Brosket behöver näring för att fungera optimalt
o
Fler ryggpatienter bland rökarna.
Källa: Arbetsmiljöverket, www.av.se/teman/ergonomi/, Acc. 2012-03-18
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards