TIMPLAN FÖR MUSIKKONSERVATORIET

advertisement
TIMPLAN FÖR MUSIKKONSERVATORIET - INRIKTNING KLASSISK
Kurskod
ENGENG05
ENGENG06
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
MATMAT01
IDRIDR01
SAMSAM01b
HISHIS01b
HISHIS02b
NAKNAK01b
RELREL01
Gymnasiegemensamma ämnenÅk1 Ht Åk1 Vt
Engelska 5
50
50
Engelska 6
Svenska 1
50
50
Svenska 2
Svenska 3
Matematik 1
50
50
Idrott och Hälsa
25
25
Samhällskunskap 1b
50
50
Historia 1b
Historia 2b Kultur (mu-hi)
25
25
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Gymnasiearbete
Åk1 550p
OBLIGATORISKA KURSER - STRÅK
Kurskod
Ämne
Instr. och sång 1 (piano och vok.tr)
MUSINS01S
MUSINSO2S Instr. och sång 2 (huvudinstr.)*
MUSINS03S
Instr. och sång 3
MUIGEH01
Musik- och gehörslära 1
MUIGEH02
Musik- och gehörslära 2
MUSENS01
Ensemble 1
MUSENS02S Ensemble 2 Kammarorkester
MUSENS02S Ensemble 2 Kammarmusik
ESTEST01
Estetisk kommunikation
KOSKOS0
Konstarterna och samhället
MUSKÖS01
Körsång 1
Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 VT Poäng
50
50
50
50
50
25
25
50
25
50
50
25
50
Åk2 550p
50
25
25
50
50
Åk3 250p
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
1250
Åk1 Ht Åk1 Vt Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
17
33
33
17
33
33
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
34
17
16
16
33
33
34
33
17
17
17
17
25
17
33
16
16
16
16
34
16
16
16
16
16
16
34
17
17
17
17
25
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
1050
* 80 min enskild undervisning och gemensam lektion
OBLIGATORISKA KURSER - BLÅS
Kurskod
Ämne
Instr. och sång 1 (piano och vok.tr)
MUSINS01S
MUSINSO2S Instr. och sång 2 (huvudinstr.)*
MUSINS03S
Instr. och sång 3
MUIGEH01
Musik- och gehörslära 1
MUIGEH02
Musik- och gehörslära 2
MUSENS01
Ensemble 1
MUSENS02S Ensemble 2 Kammarorkester
MUSENS02S Ensemble 2 Blåsensemble
ESTEST01
Estetisk kommunikation
Åk1 Ht Åk1 Vt Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
17
33
33
17
17
17
17
17
33
33
17
17
17
17
17
34
17
16
16
33
33
34
33
17
17
17
17
33
16
16
16
16
34
16
16
16
16
34
17
17
17
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KOSKOS0
MUSKÖS01
Konstarterna och samhället
Körsång 1
17
17
25
17
25
17
16
16
50
100
1050
* 80 min enskild undervisning och gemensam lektion
OBLIGATORISKA KURSER - SLAGVERK
Kurskod
Ämne
Instr. och sång 1 (piano och vok.tr)
MUSINS01S
MUSINSO2S Instr. och sång 2 (huvudinstr.)*
MUSINS03S
Instr. och sång 3
MUIGEH01
Musik- och gehörslära 1
MUIGEH02
Musik- och gehörslära 2
MUSENS01
Ensemble 1
MUSENS02S Ensemble 2 Slagverksensemble
MUSENS02S Ensemble 2 Drumcorps
ESTEST01
Estetisk kommunikation
KOSKOS0
Konstarterna och samhället
MUSKÖS01
Körsång 1
Åk1 Ht Åk1 Vt Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
17
33
33
17
33
33
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
34
17
16
16
33
33
34
33
17
17
17
17
25
17
33
16
16
16
16
34
16
16
16
16
16
16
34
17
17
17
17
25
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
1050
* 80 min enskild undervisning och gemensam lektion
OBLIGATORISKA KURSER - PIANO, GITARR, SÅNG
Kurskod
Ämne
Åk1 Ht
Instr. och sång 1 (piano eller vok.tr) 17
MUSINS01S
MUSINSO2S Instr. och sång 2 (huvudinstr.)* 33
MUSINS03S
Instr. och sång 3
MUIGEH01
Musik- och gehörslära 1
33
MUIGEH02
Musik- och gehörslära 2
MUSENS01
Ensemble 1
17
MUSENS02S Ensemble 2 Kammarmusik
17
ESTEST01
Estetisk kommunikation
17
KOSKOS0
Konstarterna och samhället
MUSBRU0
Bruksspel och ackompanjemang
MUSKÖS01
Körsång 1
17
Åk1 Vt Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
17
33
33
17
17
17
17
17
34
17
16
16
33
33
34
33
17
17
17
25
33
17
16
16
34
17
16
16
50
16
50
16
34
17
17
17
25
17
17
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
1050
* 80 min enskild undervisning och gemensam lektion
OBLIGATORISKA KURSER - ORGEL
Kurskod
Ämne
MUSINSO2S Instr. och sång 2 (huvudinstr.)*
MUSINS03S
Instr. och sång 3
MUIGEH01
Musik- och gehörslära 1
MUIGEH02
Musik- och gehörslära 2
MUSINS01S
Instr. och sång 1 (piano)
MUSINS01S
Instr. och sång 1 (sång)
Åk1 Ht Åk1 Vt Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
33
33
17
17
33
33
17
17
34
33
33
34
33
17
17
33
16
16
34
16
16
34
17
17
100
100
100
100
100
100
MUSENS01
ESTEST01
KOSKOS01
MUSBRU0
MUSKÖS01
Ensemble 1
17
Estetisk kommunikation
17
Konstarterna och samhället
Brukspel och ackompanjemang 17
Körsång 1
17
17
17
17
17
17
17
25
17
17
17
17
25
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
100
100
50
100
100
1050
* 80 min enskild undervisning och gemensam lektion
VALBARA KURSER till Åk2 samt Åk3
Kurskod
Ämne
Åk1 Ht Åk1 Vt
MUSENS02S Ensemble 2 (kan läsas flera gånger)
MUSMUSI0
Musikimprovisation
MUSMUS01 Musikproduktion 1
MUSMUS02 Musikproduktion 2
MUIARA01
Arrangering och komposition 1
MUIARA02
Arrangering och komposition 2
MUSBRU0
Brukspel och ackompanjemang
Teoretiska kurser*
*Ma2b, Ma3b, Eng 7, Språk
Åk2 Ht Åk2 Vt Åk3 Ht Åk3 Vt Poäng
X
X
X
X
X
X
X
X
100
X
X
100
X
X
100
X
X
100
X
X
X
X
100
X
X
100
X
X
100
X
X
X
X
100
Sammanlagt 200 poäng kan väljas
Download