Programförslag för KRC:s endagskurser om Säkerhet och

advertisement
Kemins historia i experiment
–
Kan den historiska utvecklingen bidra till ungdomars kemiska begreppsbildning?
KRC, Stockholms Universitet
Måndag 14 Juni 2010
08.30
Kaffe/te serveras i sal M442 nära KRC
09.00
Introduktion och utdelning av material.
09.15
Föredrag - Från grekisk mytologi till modern kemi
Benstäckare
10.30
Doc. Björn Lüning kåserar om elektronen och bindningar
11:00
Demonstrationer - Workshop – prova på kemihistoriska experiment
KRC-labb och K418
12.00
Lunch - Vi tipsar om matställen!
13.00
Workshop. – prova på kemihistoriska experiment
KRC-labb och K418
14.00
Föredrag - Hur elever förstår elektrokemi -.
när förklaringar inte räcker
Fil.dr Karim Hamza
M 442
15.00
5000 år av kemi– en teaterpjäs i 12 tablåer.
Magnelisalen
ca 16.00
Avslutning och utvärdering
Tid: måndag 14 juni 2010 kl 9.00-16.00
Plats: sal M442, laboratorier på KÖL
och Magnelisalen.
Kemilärarnas Resurscentrum, Stockholms Universitet
Hur mycket kemi kunde ”de gamla grekerna”?
Vilka kemikunskaper tillförde alkemisterna?
Hur utvecklades atombegreppet?
När förstod man att det fanns elektroner?
Vad var egentligen flogiston?
När kom begreppet kvantitativ kemi och inte bara kvalitativ kemi?
M 442 nära KRC
Scheele och Priestley
framställer syre
Här testar Galvani grodan på
dess animaliska elektricitet.
Kursen kommer att försöka ge svar på hur vår begreppsuppfattning och modeller vuxit fram genom
historien. Vi gör det genom historiska laborationer och demonstrationer, föreläsningar och en
teaterpjäs ”5000 år av kemi”.
Pris: 300 kr inkluderar tryckt laborativt material, CD och kaffe
Målgrupp: Högstadie- och gymnasielärare.
Kursledare: Karin Axberg, Vivi-Ann Långvik och Stig Olsson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards