Rutin för barn till hepatit B positiv mor.

advertisement
Rutin för barn till hepatit B positiv mor.
Barn till hepatit B positiv mor är riskbarn för att få smittan och har rätt att vaccineras mot
hepatit B.
Dessa barn ska få sin första vaccination under sitt första levnadsdygn. Det sker på
förlossningen eller BB.
Dos nummer två vid en månads ålder ges på barnmottagningen.
Resterande doser har barnmottagningen också skött hittills vilket inneburit att barnen gått och
fått vaccin på flera ställen.
Barnmottagningen har också följt upp resultatet av vaccinationen med provtagning.
Nu finns ju Infanrix hexa på alla BVC och även dessa barn kan alltså bli vaccinerade utan att
behöva ta flera extra stick. Risken för missförstånd och dubbelvaccinering försvinner också.
Därför införs nu en ny rutin enligt nedan:
Första levnadsdygnet Hepatit B vaccin på förlossning/BB
1 mån ålder Hepatit B vaccin på barnmott
3 mån ålder Infanrix hexa på BVC
5 mån ålder Infanrix hexa på BVC
12 mån ålder Infanrix hexa på BVC
15 mån ålder provtagning på barnmott
Barnläkaren skriver remiss till BVC för vaccination enligt ovan vid 3, 5 resp 12 mån ålder.
Efter 12 mån ålder skriver BVC remissvar till barnmott med datum för fullgjorda
vaccinationer.
Barnmottagningen kallar barnet för provtagning vid 15 mån ålder.
Barnhälsovårdsenheten Gävleborg 2014-05-10
Gunilla Kördel
Barnhälsovårdsöverläkare
Gästrikland
Stefan Stentoft
Barnhälsovårdsöverläkare
Hälsingland
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards