Uppgifter proteinkemi

advertisement
Uppgifter enzymologi:
Enzymnamn: Vad gör ett
-dehydrogenas?
-karboxylas?
-reduktas?
-defosfatas?
Energiprofil:
a) Vad är det som gör att en enzymkatalyserad reaktion
går fortare än en okatalyserad reaktion?
b) Skissa på en energiprofil för en enzymkatalyserad
reaktion där enzymets påverkan på aktiveringsenergin
samt energiinnehållet hos produkterna relativt substratet
framgår.
9:4 Vad menas med att ett enzym är specifikt?
9:6 Hur fungerar en inhibitor till ett enzym?
9:7 Vad kan förorsaka att ett enzym blir denaturerat?
Enzymnamn: Vad gör ett
-dehydrogenas?
-karboxylas?
-reduktas?
-defosfatas?
Svar: dehydrogenas – oxiderar ett substrat
karboxylas – adderar en CO2-grupp till ett substrat
reduktas – reducerar ett substrat
defosfatas – tar bort en fosfatgrupp från ett substrat
Energiprofil:
a) Vad är det som gör att en enzymkatalyserad reaktion
går fortare än en okatalyserad reaktion?
Svar: Aktiveringsenergin sänks genom att substratet
hålls i närheten av och rätt orienterat gentemot grupper
som substratet ska reagera med.
b) Skissa på en energiprofil för en enzymkatalyserad
reaktion där enzymets påverkan på aktiveringsenergin
samt energiinnehållet hos produkterna relativt substratet
framgår.
Svar:
9:4 Vad menas med att ett enzym är specifikt?
Svar: Enzymet reagerar bara med ett substrat eller en
grupp av liknande substrat.
9:6 Hur fungerar en inhibitor till ett enzym?
Svar: En inhibitor blockerar ett enzyms funktion
genom att binda till enzymets aktiva yta.
9:7 Vad kan förorsaka att ett enzym blir denaturerat?
Svar: Värme, pH, vissa salter
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards