hafte-med-8-uppgifter

advertisement
Hinduism
Buddhism
Hinduismen är en mycket gammal religion. Det kan se väldigt olika ut på
olika platser, men vissa tankar är gemensamma för hinduer. Som exempelvis
Uppgiftshäfte -SO- ÅK 6 – Parkskolan - Therese Heidling
tanken om återfödelse. Nedan kommer uppgifter som handlar om hinduismen
som du ska svara på. Du har kurslitteraturen att tillgå, där finns svar.
Läs mejlet till Alina från Beda.
Hej Alina!
Hoppas allt är bra med dig!
Jag ska göra ett arbete om hinduismen och tänkte höra om du kunde hjälpa
mig med några svåra ord jag stött på. I flera texter står det om återfödelse och
karma. Vad betyder det egentligen? Jag har förstått att Ganges är något
viktigt, men vad är det? Och varför är den så viktig? I en text stod det om
Krishna, Shiva och Ganesha- vilka är de?
Hoppas du kan hjälpa mig?
Kram Beda
1. Svara på mejlet och hjälp Beda med hennes skolarbete genom att förklara
orden som hon tycker är svåra.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
KUNSKAPSKRAV: Eleven har kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som hör till
världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
I Indien delas människor in i olika kaster. Från början fanns det fyra olika kaster,
men idag är de uppdelade i flera tusen kaster. I lagen står det att det är
förbjudet att diskriminera någon för att den tillhör en speciell kast, men
Uppgiftshäfte -SO- ÅK 6 – Parkskolan - Therese Heidling
HejJag heter Mallegin. Jag är Hindu och bor i
systemet påverkar ändå många indier idag. Man kan inte byta kast, men man
kan återfödas i en annan kast i nästa liv.
Diskriminera= är att behandla
någon annorlunda pga hur eller
vad hen är. Till exempel
för att någon tillhör en
viss folkgrupp eller har
en viss ålder.
2. På vilket sätt påverkas Magellins liv av kastsystemet?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Resonera kring hur du tror att Magellins liv som hindu sett ut om han istället
hade bott i Sverige?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
KUNSKAPSKRAV: Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala
tankegångar inom världsreligionerna.
Uppgiftshäfte -SO- ÅK 6 – Parkskolan - Therese Heidling
Buddhismen har fått sitt namn från Siddharta Gautama Buddha som
räknas som buddhismens grundare. Hans liv, ända från barndomen finns
beskrivet i den buddhistiska textsamlingen Tripitaka.
4. Siddharta ville ta reda på vad som var livets mening.
Därför började han leva som en asker. Hur lever man då?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Det fungerade inte så bra, så han började meditera istället. Vad gör man när
man mediterar?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Siddharta blev upplyst och kallades sedan för Buddha. Han kom på att vi
människor ska följa den gyllene medelvägen. Vad menade han med det?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Buddha kom också fram till att det inte finns några gudar som kan hjälpa oss
att nå frälsning. Hur ska man enligt Buddha göra för att nå frälsning?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Frälsning = räddning och befrielse från synd och lidande.
Uppgiftshäfte -SO- ÅK 6 – Parkskolan - Therese Heidling
Buddhism och hinduism
Buddhism och hinduism är lika på många sätt. Det beror på att Buddha först var
hindu och att han behöll mycket av hinduismens tankar, men en del förändrade
han.
8. Vilka begrepp hör ihop med vilken religion? Några av begreppen passar in på
båda. Sätt bara ett kryss på varje rad.
Hinduism
Buddhism
Hinduism och
Buddhism
Shiva
Åttafaldiga
vägen/hjulet
Yoga
Tempel
Heliga kor
Ganges
Meditation
Kastsystemet
Nirvana
Karma
Återfödelse
KUNSKAPSKRAV: Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala
tankegångar inom världsreligionerna.
Uppgiftshäfte -SO- ÅK 6 – Parkskolan - Therese Heidling
Download