File

advertisement
Hi B
Delkurs: Nordamerikas historia: Olika aspekter och perspektiv på den amerikanska
revolutionen
Onsdag 7/9: Historieskrivningens rötter
Hur används historia för att skapa en nations identitet?
Förberedelse: Läs sidor 15 – 25 i Perspektiv på historien B (Ph B)
Påbörja grupparbete kring olika aspekter av samhället i de 13 nordamerikanska kolonierna. Ni
ska tillsammans ge en bild av samhället i Nordamerika under 1700-talet. Jag delar ut häften.
Ni ska presentera och redogöra inför klassen om de följande aspekterna. 10 minuter/grupp
 Grupp 1: ekonomiska aspekter
 Grupp 2: sociala aspekter
 Grupp 3: etniska aspekter
Fredag 9/9: Den amerikanska revolutionen
Enskild läsning bakgrundsfakta Epos AB (sid. 256-262) . Därefter instuderingsfrågor (se
baksidan).
Onsdag 14/9 och Fredag 16/9: Hi B passen disponeras för att genomföra grupparbetet och
förbereda redovisningen. Det kan hända att ni även får vika litet övrig tid för att slutföra
arbetet.
Onsdag 21/9: Redovisning av gruppernas arbete.
Ny övningsuppgift: Olika perspektiv på amerikanska revolutionen. Jag delar ut häftena.
Ni ska presentera och redogöra inför klassen om de följande perspektiven. 15 minuter/grupp



Grupp 1: ”Patrioternas” perspektiv
Grupp 2: ”Lojalisternas” perspektiv
Grupp 3: Indianerna under Nordamerikas kolonisation
Fredag 23/9 och Onsdag 28/9: Hi B passen disponeras för att genomföra grupparbetet och
förbereda redovisningen kring de olika perspektiv på amerikanska revolutionen. Det kan
hända att ni även får vika litet övrig tid för att slutföra arbetet.
Fredag 30/9: Redovisning av de tre valda perspektiven på amerikanska revolutionen.
Utdelning av skriftlig reflektionsuppgift kring redovisningarna. Ge exempel på sådant som är
typiskt för de olika perspektiven samt beskriv vilka generella lärdomar man kan dra av att ha
fått ta del av de olika perspektiven på samma händelse. Lämna in onsdag, 5 oktober.
Onsdag 5/12, fredag 7/10 och onsdag 12/10 : Se filmen ”Patrioten” .
Din uppgift är att identifiera så många scener som möjligt i filmen där det är tydligt att något
av de perspektiv som vi gått igenom dominerar. Ni ska också identifiera exempel som
stämmer /inte stämmer med de olika aspekterna som ni studerat.
Fredag 14/10: avslutande diskussion kring den amerikanska revolutionen.
Vecka 42: onsdag och fredag: Hemmaprov på den amerikanska revolutionen.
Vecka 43: onsdag sista inlämningsdag hemma prov
Instuderingsfrågor Den amerikanska revolutionen Epos AB s. 256-262
1. Hur kom det sig att de engelska kolonisterna i Nordamerika redan från 1600-talet
vande sig vid att styra sig själva utan inblandning från den brittiska staten?
2. Nämn en viktig orsak till att fransmännen under kolonialtiden i regel hade bättre
relationer med ursprungsbefolkningen (”indianerna”) än vad engelsmännen hade.
3. Nämn några viktiga skillnader mellan de nordamerikanska kolonierna på 1700-talet
och moderlandet Storbritannien.
4. Varför ledde den skatt på te som Storbritannien införde till öppen konflikt?
5. Vem skrev den nordamerikanska självständighetsförklaringen? När utfärdades den?
Hur lyder dess första mening?
6. I självständighetskriget mot Storbritannien fick kolonisterna stöd av vilken utländsk
stat? Varför?
7. Sammanfatta huvuddragen i den nordamerikanska författningen. Förklara varför den
ansågs som så revolutionär vid den tiden.
8. Vilken social bakgrund hade USA:s första president George Washington?
Download