Dyra Läkemedel med marginell effekt? Marginell effekt

advertisement
Dyra Läkemedel med marginell
effekt?
Norrländska Läkemedelsdagarna 2012
Robert Svartholm
Informationsläkare Norrbottens Läns Landsting
Karl Arnberg
TLV
Marginell effekt
z
Läkemedel mot Godartad prostataförstoring
med avflödeshinder (SBU):
z
z
z
”Den genomsnittliga effekten av läkemedel är
blygsam, även om enskilda patienten kan ha nytta
av dem”
Samhället satsade 250 miljoner/ år på dessa medel
2007
”... det är av stor betydelse att noggrant och
systematiskt följa upp effekterna av påbörjad
behandling”
1
Marginell effekt
z
Memantin mot svår Alzheimers demens:
z
z
z
Används vid svår demens (MMT <10/30 p)
”A 100-point SIBscale differed by 6 points in one
study - although a significant difference was
reported..... ADL was unaffected or differed by 1.4
out of a possible 54 points”
Memantin kostade 5 dollar per dygn
z
z
ti.ubc.ca/newsletter/drugs-alzheimers-disease
Statistisk signifikans eller klinisk signifikans?
Breddad användning
z
z
z
z
Speciellt konstruerade skattningsskalor ( SIB,
WHO 5 Well-being Index)
Generaliseringar. (Ska alla KOL ha roflumilast?)
Misstolkningar. ( Är Acetylcystein slemlösande
– eller hindrar det exacerbationer?)
Surrogatvariabler ( ex. påverkan på HbA1C)
−
”Easier to measure surrogate outcomes are often used
instead of patient important outcomes....our obsession
with surrogates is damageing patient care” (BMJ
2011;343)
2
Ställer forskarna rätt frågor – för
oss kliniker att agera efter (SBU)
3
Download